Link do ankiety badawczej dot. blokady przez KNF dla nowego zrzeszenia

Ankietę badawczą dot. blokady przez KNF inicjatywy utworzenia nowego zrzeszenia można znaleźć na stronach portalu BS BLOG – opcja „Ankieta badawcza OBBS” menu głównego. Ankieta jest całkowicie anonimowa i NIE ujawnia tożsamości respondenta. Tu link do strony ankiety: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/contact/

Reklamy

Kolejna edycja szkolenia o PSD2 (18 marca)

Druga edycja szkolenia o PSD2, prowadzonego przez Sz. Kol. A. Dubisa (Dyrektor Departamentu IT PBS – na zdjęciu) cieszyła się dużą frekwencją. W związku z tym, 18 marca organizujemy kolejną, trzecią edycję.

Do marca ma bowiem być uruchomione w Bankach środowisko testowe PSD2. Co to oznacza? Co ma zrobić Bank, a co dostawca systemu BI? Kto może chcieć skorzystać ze środowiska testowego i czego będzie od Banku oczekiwał. Czego BS-owcy mogą wymagać od swoich dostawców systemów core’owych?

Czytaj dalej „Kolejna edycja szkolenia o PSD2 (18 marca)”

Program szkolenia o PSD2 (18.03)

Program

I. Dostęp do rachunku bankowego podmiotów trzecich (TPP) Na jakich zasadach działa? Podstawowe rodzaje usług AIS, PIS, COF. Rola Banku w realiach PSD2 – obowiązki i prawa.

II. Silne uwierzytelnienie klienta (SCA)  Co trzeba spełnić aby być zgodnym? Jakie operacje/czynności użytkownika trzeba silnie autoryzować a gdzie można zrobić wyjątki? Monitoring transakcji wykonywanych przez bankowość internetową. Kto odpowiada za nieautoryzowane transakcje?

III. Polish Api

Czytaj dalej „Program szkolenia o PSD2 (18.03)”

Jak Fundacja Naukowa OBBS może przysłużyć się Bankom Spółdzielczym?

Zarządy i Rady Nadzorcze Banków Spółdzielczych podejmują wiele ważnych decyzji zarządczych o charakterze strategicznym. Właściwe zarządzanie oparte jest na rzetelnej wiedzy i miarodajnych danych.

Czy na przykład było zasadne inwestowanie przez Bank zrzeszający środków w budowę centralnego, core’owego systemu IT? Czy BS-y chcą na odpowiednią skalę z takiego rozwiązania korzystać?

Czy utrzymywanie komórek zakupowo – wdrożeniowych IT (bądź celowych spółek zależnych) przez Banki zrzeszające jest uzasadnione? Czy świadczą one należyte wsparcie dla BS-ów? Czy BS-y chcą korzystać z dostarczanych przez nie usług / produktów, czy też wolą dokonywać samodzielnych zakupów? – takimi tematami zajęła się już Fundacja Naukowa OBBS w ramach swoich prac badawczych. I są wyniki tych badań – może gdyby prowadzić takie analizy zawczasu, PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁAŃ I INWESTYCJI, ich środowiskowa akceptacja byłaby szersza, ponieważ byłyby pomysłami bardziej trafionymi… A właściwe decyzje, to lepiej wydane pieniądze, to mniej chybionych pomysłów biznesowych, to mniejsze i bardziej racjonalne koszty.

Właśnie z tego powodu prace Fundacji Naukowej OBBS mogą wesprzeć procesy decyzyjne zapadające na szczeblach zarządów i zrzeszeń Banków Spółdzielczych.

PCD na kilka stron. Ale nasyconych konkretami.

PCD są ewidentnie słabym punktem Banków Spółdzielczych; ja i moi współpracownicy stwierdzamy to po blisko 200 audytach wykonanych w BS-ach. Bo niby są, niby obszerne, wręcz „opasłe”, ale konkretów w nich nierzadko jak na lekarstwo. Nasz Zespół Audytorski wypracował sobie na przestrzeni lat pewną koncepcję tworzenia PCD – istotnie odmienną od koncepcji zawieranych w „tłustych” elaboratach funkcjonujących w BS-ach jako tzw. wzorce, czy szablony dokumentacyjne. Ma być krótko, rzeczowo i na temat. PCD nie musi mieć 50, czy 100 stron. Nie musi mieć nawet 10. Chodzi o to, by był użyteczny. W pewnym Domu Maklerskim widzieliśmy PCD na 1 (jedną!) stronę. Przeczytaliśmy i nie mieliśmy uwag.

Przeprowadziłem pewną liczbę warsztatów, zarówno w IBIB PAN w Warszawie, jak i w siedzibach Banków, na których uczestnicy sami, w trybie interakcji z wykładowcą tworzyli Plany Ciągłości Działania dla swojego Banku. I właśnie zwykle ich objętość obejmowała kilka stron. Ale nasyconych konkretami, a nie „laniem wody”.

Co zrobić, gdy Bank spłonął? – czyli o PCD w tonie lekkim, acz konkretnym

(re-edycja art. z lipca 2015)

Nieśmiałe zagajenie rozmowy

Gdy jestem w Banku Spółdzielczym na audycie i pytam: „czy mają Państwo Plany Ciągłości Działania (PCD)?”, zwykle odpowiedź jest pozytywna. Następnie przychodzi etap przejrzenia tych planów, a po nim pytanie kolejne: „czy mogą mi Państwo pokazać, gdzie jest w PCD napisane co konkretnie będą Państwo robić, kiedy Państwa Bank, na przykład, spłonie?”. No i tu wychodzi tzw. „szydło z worka”. Bo Plany Ciągłości Działania zwykle są, czasem nawet bardzo „opasłe” (rekordziści mają nawet ok 100 stron!) ale konkretów zwykle w nich – jak na lekarstwo. Owszem, klienci pokazują mi a to, że tu jest napisane, że trzeba przemieścić personel do ośrodka zapasowego, a to tu – że trzeba personelowi przygotować stanowiska pracy ale nic, albo prawie nic, na temat tego JAK KONKRETNIE to zrobić.

Pierwsze spojrzenie w oczy (prawdzie)

Czytaj dalej „Co zrobić, gdy Bank spłonął? – czyli o PCD w tonie lekkim, acz konkretnym”

Komunikaty KNF dotyczące wybranych Banków Spółdzielczych

Ze stron knf.gov.pl: „1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Aleksandra Rody na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA,
 • Elżbiety Stankowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Augustowie,
 • Jarosława Gawendy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku, 
 • Anny Zakrzewskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łapach,
 • Lecha Piotra Samulskiego na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu,
 • Danuty Pawlik na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 • Lidii Bogumiły Szajnowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Goleniowie. 

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

 • Katarzynie Edycie Lasocie-Furmańskiej stanowiska Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie,
 • Tomaszowi Tutei stanowiska Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Starej Białej (bank przejmujący) z Sierpeckim Bankiem Spółdzielczym (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.”

Źródło: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=64656&p_id=18

Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia, czyli o kolejnych zmianach w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Wieści z AMRON)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami z mocy prawa. Jakie są kolejne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów? Jak wysokie będą bonifikaty na nieruchomości mieszkaniowe? Czy nowelizacja przewiduje zniżki na miejsca postojowe i garaże? Przedstawiamy najnowszą publikację Centrum AMRON, której autorem jest Agnieszka Pilcicka, Analityk Rynku Nieruchomości. Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Ceny audytu – stałe, czy zmienne?

No oczywiście – zmienne. Inna jest ilość pracy przy projekcie w Banku, w którym infrastruktura obejmuje 20 stacji i serwerów, a inna w Banku, w którym jest ich 200. Inna ilość pracy powinna implikować różne wyceny dla tych Banków. Przyjmowanie ceny na pewnym stałym, uśrednionym poziomie (a to się zdarzało przy okazji audytów Rekomendacji D) jest oczywiście korzystne dla dużych Banków (dlatego, że ta średnia jest niższa niż typowy poziom wycen dla nich), natomiast niekorzystna dla Banków małych i średnich, dlatego że podciąga tę wartość w górę – w stosunku do oferty, którą by te Banki otrzymały.

Audytor IT nie może sprzedawać produktów IT

Jedna z fundamentalnych zasad audytu IT: Audytor nie może sprzedawać produktów IT. Dlaczego?

Jest to oczywiste. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której audytor, po wykonaniu audytu, przedstawia raport po-audytowy audytobiorcy. W raporcie tym są różnego rodzaju zalecenia i następnie, po jakimś czasie, docierają do Audytobiorcy handlowcy Audytora – od produktów IT – i mówią, że mają tutaj akurat świetne rozwiązania (systemy, oprogramowanie, wdrożenia), które pozwolą wdrożyć zalecenia po-audytowe. Proszę powiedzieć, co w takiej sytuacji pomyśli sobie Audytobiorca o niezależności Audytora? Co pomyśli sobie o korelacji wyników audytu z prowadzoną polityką handlową w zakresie produktów IT? No – odpowiedź jest oczywista.

Konkluzja – albo można być Audytorem IT, albo dostarczać produkty IT.

Czytaj dalej „Audytor IT nie może sprzedawać produktów IT”

A co jeśli pracownik BS-u jest ewidentnie niezadowolony ze swojego wynagrodzenia?

Płaca bankowca, podobnie jak i innych specjalistów na WOLNYM rynku pracy jest wynikiem kompromisu między pracodawcą i pracownikiem. A co jeśli pracownik BS-u jest ewidentnie niezadowolony ze swojego wynagrodzenia? Otóż jego pracodawca podejmuje pewne ryzyko; ryzyko odejścia pracownika (i konieczność wdrażania nowego), ryzyko niewydajnej, a czasem wręcz sabotażowej jego pracy i zaniedbań, jakie z tego mogą wyniknąć. Oczywiście powody niskich płac są różne.

Czytaj dalej „A co jeśli pracownik BS-u jest ewidentnie niezadowolony ze swojego wynagrodzenia?”

Czy BS-owcy zarabiają za mało?

Banki środowiska BS-ów znajdują się w różnych lokalizacjach, działają na różnych rynkach. Są takie, które operują w środowiskach miejskich i wielkomiejskich, a i takie, których geografia działania to obszar małej wiejskiej gminy. Jest naturalne, że tak zróżnicowane środowiska cechują się różnymi standardami płacowymi. Jest to zresztą cecha ogólna, na tzw. „prowincji” (której ja osobiście jestem ogromnym zwolennikiem) – zarabia się mniej niż w aglomeracjach miejskich niemal we wszystkich branżach. Czy więc BS-owiec zatrudniony w małej gminie wiejskiej zarabia wyraźnie mniej niż jego odpowiednik w „komercji”? Tak, oczywiście. Czy można stwierdzić, że zarabia „za mało”? – oj, to bardzo trudne pytanie.

Czytaj dalej „Czy BS-owcy zarabiają za mało?”

Pula artykułów o PSD2 na BS BLOG-u

W ciągu ostatnich tygodniu, na BS BLOG-u została opublikowana pula artykułów dot. dyrektywy PSD2. Jak je znaleźć? – bardzo prosto. Proszę w polu „Szukaj” wpisać hasło: PSD2 – portal wyszuka odpowiednie artykuły. Zapraszam do lektury…

Projekty w BS-ach – jak je prowadzić?

(re-edycja art. z 2016) W naszym życiu codziennym realizujemy bardzo wiele, bardzo różnorodnych projektów. Zwykle jakoś sobie z tym radzimy, dlatego też nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy sobie nie poradzić z projektami prowadzonymi na naszym Banku Spółdzielczym.

Klasyfikacja co jest projektem, a co – nie

Nierzadko spotykam w bankowych regulacjach sztywne kryteria, określające co jest projektem, a co – nie. Podawane są różnego rodzaju kryteria; np. projektem jest przedsięwzięcie, które planowne jest na co najmniej 6 miesięcy i ma budżet co najmniej 50 000 zł. Czy jest to podejście wygodne? Moim zdaniem nie, bo ogranicza elastyczność dyskutowanej klasyfikacji. A co jeśli realizujemy w Banku naprawdę ważne przedsięwzięcie, a które kosztować nas będzie powiedzmy 48 000 zł, i którego realizacja zajmie pięć i pół miesiąca? Coż z tego, że przedsięwzięcie będzie istotne dla organizacji, i jako takie będzie zasługiwało na realizację w formie projektu? Nie spełnia wymogów klasyfikacyjnych!

Czytaj dalej „Projekty w BS-ach – jak je prowadzić?”

Dlaczego bank komercyjny jest „socjalistyczny”?

Analizując cechy i sposób funkcjonowania dużych korporacji, w tym dużych banków komercyjnych, można dojść do wniosku, że będąc symbolami kapitalizmu, paradoksalnie mają one charakter organizacji socjalistycznych. Oto uzasadnienie:

 • Firmy w gospodarkach socjalistycznych należą „do wszystkich”, czyli do całego społeczeństwa. Podobnie jest z dużymi korporacjami; są to spółki publiczne, czyli notowane na giełdach, a więc należące do bardzo licznego grona akcjonariuszy. Jednak pojedynczy akcjonariusze – w zdecydowanej większości przypadków – nie mają praktycznie żadnego wpływu na zarządzanie spółką. Korporacja jest de facto zarządzana przez bardzo wąskie grono największych mniejszościowych akcjonariuszy (np. Chevron przez rodzinę Rockefellerów, czy duże banki przez rodzinę Rotschildów). Z zupełnie analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej; formalnie należą one do całego społeczeństwa, są znacjonalizowane, ale tak naprawdę zarządza nimi wąskie grono elity państwo – partyjnej.
 • Personel korporacji często słabo identyfikuje się z firmą. Organizacje te zwykle funkcjonują w dużych miastach, a tu możliwości zmiany pracy są spore. Często obowiązuje zasada: „nie tu, to gdzie indziej”. Tak np. prezesi Banków Spółdzielczych pełnią swoje funkcje niejednokrotnie przez dziesiąciolecia, w korporacjach ich odpowiednicy zwykle „przeskakują” z jednej do drugiej (nierzadko konkurencyjnej) organizacji co kilka lat. Podobnie jest z personelem niższych szczebli.
Czytaj dalej „Dlaczego bank komercyjny jest „socjalistyczny”?”

Dlaczego BS-y są „zdrowsze” niż Banki komercyjne? – 6 argumentów

Jest tak dlatego, że typowy BS:

 • Jest niemal „firmą rodzinną”; właścicielami są przeważnie członkowie lokalnych społeczności, w radach nadzorczych czy w zarządach nierzadko zasiadają osoby zaprzyjaźnione czy spokrewnione, również w obrębie personelu jest wiele osób, które się znają, są powiązane geograficzną bliskością zamieszkania, lokalnymi więzami społecznościowymi, czy znajomościami rodzinnymi bądź towarzyskimi. Krótko mówiąc: nadzór właścicielski jest silny, a właściciele są blisko firmy. Dokładnie tak, jak w małych i średnich firmach prywatnych, a zupełnie odwrotnie niż w korporacjach.
 • Procesy decyzyjne są realizowane sprawnie i szybko. Nie ma zbędnego debatowania, odsuwania odpowiedzialności, czyli tzw. „spychologii”. Nie ma niekończących się zebrań i posiedzeń, na których bije się pianę i nie podejmuje żadnych decyzji, tylko w finale ustala się termin kolejnej narady. Dokładnie tak, jak w małych i średnich firmach prywatnych, a zupełnie odwrotnie niż w korporacjach.
Czytaj dalej „Dlaczego BS-y są „zdrowsze” niż Banki komercyjne? – 6 argumentów”

Czy w Polsce mamy inteligentne miasta? Czy modne ostatnio określenie „Smart” pasuje do polskich miast? (Wieści z AMRON)

Smart City to miasto dobrze radzące sobie w kluczowych obszarach swojego rozwoju, opierające się na „inteligentnym” połączeniu technologii i działań. Najbardziej komplementarne i całościowe wyjaśnienie tego terminu podkreśla rolę synergii, połączenia technologii i działań wpływających na poprawę jakości kluczowych aspektów funkcjonowania miasta: gospodarki przestrzennej, transportu, ekologii, zasobów naturalnych oraz świadomości i życia mieszkańców. Co zaliczamy do kluczowych obszarów rozwoju miasta? Czy któreś z polskich miast zasługuje na miano Inteligentnego Miasta? Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa Klaudii Jastrzębskiej, Analityka Rynku Nieruchomości Centrum AMRON.

Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

WIDEO: Sz. P. Prezes M. Ziemiańczyk (Pieniński BS) krytycznie o centralizacji IT w BZ BPS

(re-edycja publikacji z X 2018) Na ostatnim „Głosie IT BS-ów” (maj 2018) Sz. P. Prezes Mariusz Ziemiańczyk (Pieniński BS w Krościenku) miał wystąpienie o centralizacji IT w zrzeszeniu BPS. Po wystąpieniu odbyła się debata prowadzona przez Sz. Kol. Janusza Kurczycha (BS Kielce) w której udział wzięli Szanowni Panowie [kolejność alfabetyczna]: A. Dubis (PBS), D. Olkiewicz (BPS), M. Ziemiańczyk  (Pieniński BS) oraz Prowadzący.  Poniżej materiał wideo:

Zmiany w składzie Zarządu Banku (Wieści z Pienińskiego BS)

Pieniński Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że z dniem 1-02-2019 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Banku. Na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowo – Księgowych została powołana Pani Jolanta Żegleń w związku odejściem na emeryturę Pani Anny Ćwiertniewicz.

Rada Nadzorcza składa podziękowania za wieloletni wkład pracy w rozwój PBS Pani Annie Ćwiertniewicz, jednocześnie gratuluje nowo powołanej Pani Wiceprezes.

Prof. Ch. opuścił areszt pod koniec stycznia

Za Newsweek.pl: „Marek Chrzanowski nie będzie dłużej przebywał w areszcie – zdecydował sąd, który nie uznał wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu o kolejny miesiąc. Podejrzany o przekroczenie uprawnień były szef Komisji Nadzoru Finansowego wychodzi na wolność. Jednocześnie zdaniem sądu istnieje duże prawdopodobieństwo, że Chrzanowski popełnił zarzucane mu przestępstwo.”

Mec. Baszuk (adwokat Prof. Ch.): „Sąd przyjął, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Chrzanowskiego zarzucanego mu czynu, ale nie jest to wystarczająca przesłanka do aresztowania/”

Źródło: https://www.newsweek.pl/polska/ludzie/glowny-bohater-afery-knf-wraca-marek-chrzanowski-opusci-areszt/bxff3z4

Rzeczpospolita o karierze naukowej Prof. Ch.

Za portalem rzeczpospolita.pl: „Zarzuty o plagiat, „brak standardów”, niewielki dorobek naukowy – kontrowersje wokół kariery naukowej dr Marka Chrzanowskiego, byłego już przewodniczącego KNF.”

„Kontrowersje budzi jego habilitacja, uzyskana mimo krytycznych opinii i recenzji, a w jednym wypadku wręcz miażdżącej. Chrzanowski uzyskał tytuł mimo poważnych zarzutów o plagiat w monografii pracy habilitacyjnej. „

Tu cały art.: https://www.rp.pl/Kraj/181119368-Brak-standardow-Szybka-habilitacja-Marka-Chrzanowskiego.html

JERZY i GRZEŚ o dymisji Sz. P. Prez. Stempina

Sz. Kom. JERZY: „Czyżby złotodajna żwirownia pochłonęła już trzecią czy nawet czwartą ofiarę ?
Brawo prokuratura ! „

Sz. Kom. GRZEŚ: „To było do przewidzenia. Kolega L przyciągnął kolegę S do Banku później do Zarządu następnie do piaskownicy a teraz do prokuratury. „

Planowaliśmy zrobić w lutym konferencję o PSD2 – zamiast niej będzie szkolenie

Pod koniec ub. roku mieliśmy ambitny plan, by zrobić jeszcze przed marcem kolejną edycję konferencji BBI – Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej poświęconą tematowi PSD2. Nie udało się – bardzo duża liczba audytów w kw. IV 2019 całkowicie nas zaabsorbowała i ani ja, ani Pani Kasia Wiśniewska, nie mieliśmy po prostu czasu popracować nad programem i organizacją imprezy. BBI zrobimy w czerwcu 2019, natomiast 11 lutego będzie okazja posłuchać wykładu ewidentnego eksperta od PSD2 Sz. Kol. Andrzeja Dubisa, Dyrektora Departamentu IT Podkarpackiego BS. Byłem już na jednej edycji szkolenia prowadzonego przez Sz. Kol. i było ono bardzo profesjonalne; widać, że Andrzej Dubis ma temat PSD2 „rozpracowany” drobiazgowo. Sz. Kol. Andrzej opowiadał na tym szkoleniu również o tym, jak jego Bank i dostawca systemu core’owego przygotowują się do uruchomienia przed marcem środowiska testowego. Myślę, że tego rodzaju doświadczenia będą cenne dla Koleżanek i Kolegów z BS-ów. Zainteresowanie szkoleniem jest duże, codziennie spływają nowe zgłoszenia.

Banki będzie nadzorować Sz. P. Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Komunikat KNF: „Premier Mateusz Morawiecki w dniu 30 stycznia 2019 r. powołał na wniosek Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego nowych Zastępców Przewodniczącego KNF: Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, która obejmie funkcję Zastępcy Przewodniczącego KNF z dniem 4 lutego 2019 r. oraz Rafała Mikusińskiego, który obejmie funkcję Zastępcy Przewodniczącego KNF z dniem 11 marca 2019 r. Jednocześnie Premier odwołał z dniem 30 stycznia 2019 r. dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego KNF Andrzeja Diakonowa. Drugi dotychczasowy Zastępca – Marcin Pachucki będzie pełnił funkcję do 10 marca 2019 r.

Czytaj dalej „Banki będzie nadzorować Sz. P. Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska”

O Sz. P. Prof. Małgorzacie Iwanicz – Drozdowskiej

Ze stron Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: „Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska-Absolwentka  wydziału Finansów i Statystyki SGH (1995). Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Katedrze Bankowości, gdzie przygotowała rozprawę doktorską (1997). W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w grudniu 2009 roku – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od października 2010 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego SGH.

Czytaj dalej „O Sz. P. Prof. Małgorzacie Iwanicz – Drozdowskiej”

Sz. P. Z. Stempin nie będzie w zarządzie SGB Banku

Ze stron SGB Banku: „Z dniem 31 stycznia br. obowiązki Wiceprezesa Zarządu SGB-Banku SA przestaje pełnić Ziemowit Stempin. Pan Stempin pracował w SGB-Banku SA od 2008 roku. Od początku swojej kariery był odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z wdrażaniem nowych produktów bankowych, nadzór nad kształtowaniem spójnej polityki komunikacji banku ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi, czy monitorowanie strategii banku i Zrzeszenia. Od 2015 roku był w Zarządzie SGB-Banku SA. Odpowiadał m.in. za wspieranie banku i Banków Spółdzielczych SGB w zakresie produktowym, nadzorowanie obsługi procesów bankowości internetowej, mobilnej oraz kart, czy wspieranie banku i zrzeszonych Banków Spółdzielczych w zakresie informatycznym. Pan Stempin będzie realizował swoje plany poza strukturami SGB-Banku SA. Od 1 lutego br. Zarząd SGB-Banku SA pracuje w składzie:

 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA
 • Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA
 • Waldemar Zieliński, członek Rady Nadzorczej, czasowo delegowany do wykonywania czynności członka Zarządu”

Źródło: http://www.sgb.pl

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij