Miesięcznik Finansowy BANK – maj 2019 (Wieści z CPB)

Nadesłane przez Centrum Prawa Bankowego: „W majowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” szczególnie polecamy cykl artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa banków i ich klientów. Raport specjalny BEZPIECZEŃSTWO BANKÓW to odpowiedź na cyfrowe zagrożenia, które ewoluują i zaczynają przybierać coraz bardziej niebezpieczną formę.

Warto przeczytać opinie prof. Adama Glapińskiego o nowych zdaniach i zagrożonej pozycji banków centralnych w UE, a także wyniki sondy przeprowadzonej wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego, których spytaliśmy o ich pomysły na wzmocnienie UE na świecie, poziom regulacji, który powoduje niekonkurencyjność wielu branż gospodarki, a także o najlepszy moment na wprowadzenie nad Wisłą waluty euro. Na to pytanie odpowiedzieli nam: Marek Belka, Jerzy Buzek, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Dariusz Rosati i Czesław Siekierski.

W szczególności polecamy:

Czytaj dalej „Miesięcznik Finansowy BANK – maj 2019 (Wieści z CPB)”
Reklamy

OBBS – badanie nt. „NIE” dla nowego zrzeszenia (22 II, 09:44)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Decyzja taka nie miała żadnego merytorycznego uzasadnienia. Była ewidentnie realizacją dyspozycji politycznej. Co ciekawe, w kwestii przejęcia kontroli nad bankami spółdzielczymi, za pośrednictwem ips-ów, zarówno poprzednia władza, jak i obecna realizują dokładnie ten sam plan.

OBBS – badanie nt. „NIE” dla nowego zrzeszenia (24 II, 16:35)

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: KNF jest niekonsekwentny wydał zgodę na utworzenie pba, a licencji nie. KNF oszukał spółdzielców. Powinni dać zgodę na działanie, pba to duża szansa dla banków spółdzielczych.

KNF, 21 V, seminarium „Bank jako strona postępowania admin. prow. przez KNF”

Ze stron KNF: „Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF dostępny jest formularz zgłoszeniowy na seminarium CEDUR pt. „Bank jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego” przeznaczone dla pracowników banków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku (w godz. 10:30 – 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 
Więcej informacji

Zakres AuB i wymóg formalny KNF

Zakres Audytu Bezpieczeństwa przedstawia grafika.

Formalny wymóg realizacji Audytów Bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych (jak również komercyjnych) wynika z następującego zapisu Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego:

„Obszary technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego banku powinny być przedmiotem systematycznych, niezależnych audytów.”

„Audyt obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego powinien być przeprowadzany regularnie oraz każdorazowo po wprowadzeniu zmian mogących znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Częstotliwość i zakres audytów powinny wynikać z poziomu ryzyka związanego z poszczególnymi obszarami audytowymi oraz wyników ich wcześniejszych przeglądów.”

Przygotowanie Banku do audytu polityki bezpieczeństwa

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu audytorskiego jest audyt Polityki Bezpieczeństwa. Obejmuje on kontrolę następujących obszarów: zarządzanie kontami, identyfikatorami i hasłami użytkowników, rozpoczynanie i kończenie pracy w systemie, tworzenie i przechowywanie wydruków i kopii bezpieczeństwa, metody ochrony przed wirusami komputerowymi, przeglądy, naprawy i likwidacja sprzętu i nośników, zasady bezpiecznego użytkowania sieci komputerowej, procedury fizycznego ograniczania dostępu do źródeł informacji osobom nie mającym prawa do pracy w systemie oraz postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemu.

Tak więc przygotowanie do Audytu Polityki Bezpieczeństwa powinno objąć następujące zagadnienia:

Czytaj dalej „Przygotowanie Banku do audytu polityki bezpieczeństwa”

Przygotowanie Banku do audytu PCD

Audyt Planów Ciągłości Działania (PCD) oparty jest on na wymogach określonych w Rekomendacji M i Rekomendacji D. Jego celem jest nie tylko weryfikacja, czy w Banku istnieje poprawna i wyczerpująca dokumentacja dotycząca PCD ale także, czy zawarte w niej regulacje zostały wdrożone w życie. W szczególności audyt ma zweryfikować, czy przeprowadzane są testy operacyjne bądź symulacyjne procedur dotyczących obsługi incydentów i utrzymania ciągłej pracy Banku.

Przygotowanie do Audytu Planów Awaryjnych i Planów Utrzymania Ciągłości Działania powinno więc objąć następujące zagadnienia (w nawiasach podano numery rekomendacji):

 • Czy istnieją w Banku plany utrzymania ciągłości działania oraz plany awaryjne? – M.11. 1 (PDC a plany awaryjne)
 • Czy zidentyfikowano procesy krytyczne? – M.11.2 oraz D.15.7
Czytaj dalej „Przygotowanie Banku do audytu PCD”

Przygotowanie Banku do audytu RODO

Audyt zgodności z RODO obejmuje następujące zagadnienia:

 • Analiza zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO
 • Sprawdzenie posiadania odpowiednich zgód osób, których dane dotyczą
 • Sprawdzenie wystąpienia danych wrażliwych
 • Sprawdzenie dopełnienia obowiązków informacyjnych
 • Sprawdzenie wystąpienia profilowania
 • Sprawdzenie stosowania ochrony danych na etapie projektowania
 • Sprawdzenie możliwości współadministrowania danymi
 • Powierzanie danych do przetwarzania – sprawdzenie odpowiednich umów dot. powierzenia
 • Analiza zgodności treści „Rejestru czynności przetwarzania danych” z RODO
 • Sprawdzenie ewidencji naruszeń
 • Analiza konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Sprawdzenie zakresu zadań i umiejscowienia IOD w organizacji

Doradztwo wdrożeniowe RODO:

Czytaj dalej „Przygotowanie Banku do audytu RODO”

Przygotowanie Banku do audytu technicznego

Audyt technicznych aspektów zabezpieczeń, obejmuje realizację testów penetracyjnych (symulacji włamania z zewnątrz do sieci bankowej) oraz audyt serwerów, stacji roboczych i urządzeń pełniących funkcję routerów / firewalli / bramek VPN. Ponadto ocenie podlega architektura sieci i sposób wymiany danych przepływających pomiędzy jej komponentami. W ramach przygotowania do testów penetracyjnych wymagane jest określenie publicznych adresów internetowych (IP), które będą poddane badaniu.

Testy penetracyjne

W ramach przygotowania do testów penetracyjnych wymagane jest określenie publicznych adresów internetowych (IP), które będą poddane badaniu.

Audyt serwerów

Celem audytu bezpieczeństwa serwerów jest eliminacja eliminacji luk związanych z:

Czytaj dalej „Przygotowanie Banku do audytu technicznego”

dr Tomasz Wasiak (Kerberos OCHRONA INFORMACJI) poprowadzi 3 szkolenia

Mój Sz. Kol. z Zespołu Audytorskiego firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI poprowadzi niebawem trzy szkolenia techniczne:

 1. Podstawy użytkowania środowiska Linux na serwerach – warsztaty (29.05)
 2. Zabezpieczanie systemów Linux – warsztaty (30.05)
 3. Przeprowadzanie testów penetracyjnych w niewielkich sieciach heterogenicznych – warsztaty (31.05)

Tu programy i informacje organizacyjne: http://www.kerberos.pl/szkoleniaBS.pdf

Ciekawa konf. o RODO na mojej Uczelni

Jak już wspominałem, pracuję teraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, jako wykładowca na studiach podyplomowych poświęconych tematyce RODO. Prowadzę na tych studiach kilka przedmiotów. Zainteresowanie zagadnieniem jest duże – na roku jest ok. 100 studentów. Ciekawe, że ok 80% z nich to Panie. Czyżby IOD miał okazać się damską specjalnością? 🙂

Otóż moja uczelnia organizuje w dn. 31 maja 2019 – w mojej opinii – interesującą konferencję zatytułowaną Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO.

Oto notka ze strony konferencji: „Zapraszamy naukowców zajmujących się prawnymi aspektami ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, dyrektorów hr oraz inspektorów ochrony danych na konferencję naukową „Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy w nowym świecie RODO” organizowaną przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego  we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Pracy „Ius Laboris”. Głos podczas konferencji podzielonej na trzy panele, w tym jeden dyskusyjny zabiorą przedstawiciele świata nauki z takich ośrodków naukowych, jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Leona Koźmińskiego czy Uczelnia Łazarskiego, a także przedstawiciele instytucji państwowych oraz adwokaci i radcowie prawni z kancelarii zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania RODO.”

Zachęcam do przyjrzenia się programowi imprezy (udział jest bezpłatny): https://konferencje.lazarski.pl/rodo/

Ta sesja na FTBS będzie dla mnie szczególnie interesująca

Dla mnie osobiście, najciekawszym blokiem tematycznym konferencji Forum Technologii Banków Spółdzielczych (22-23.05) będzie sesja „Bankowość Spółdzielcza – razem czy osobno?” Tematyka tej sesji jest przedmiotem wielu dyskusji, jakie toczą się w środowisku – także na BS BLOG-u. Centrum usług wspólnych to zagadnienie trudne; część środowiska jest tej koncepcji przeciwna, część ją popiera, a część ma tzw. mieszane uczucia. Z zaciekawieniem wysłucham debaty, jaka zaplanowana jest na wspomnianą sesję. A więc – widzimy się 22 i 23 maja na FTBS!

Poniżej program sesji „Bankowość Spółdzielcza – razem czy osobno?”:

Wystąpienia:

Tworzenie centrów usług wspólnych szansą na poprawę efektywności banków spółdzielczych (Przedstawiciel Banku BPS i SGB Banku)

„Platforma Antyfraudowa dla Centrów Usług Wspólnych”, Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych w Biurze Informacji KredytowejSA

Prezentacja systemu EWIB 2.0 – Przedstawiciel NBP

Panel dyskusyjny – moderatorzy:

Grzegorz Flanz, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu

Roland Węgrzynowski, Kierownik IT Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Paneliści:

Jarosław Grochowski, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych

Anna Kaczmarek, Prezes Zarządu Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie

Janusz Kurczych, Naczelnik Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych w Biurze Informacji Kredytowej SA

Partnerzy konferencji BBI 2019

Partnerem naukowym konferencji BBI 2019 jest Fundacja Naukowa – Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą.

Patronem medialnym imprezy jest natomiast BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych.

Sz. Kol. A. Dubis (PBS) będzie w gronie prelegentów konf. BBI 2019

Dyrektor Departamentu IT Podkarpackiego BS, Sz. Kol. Andrzej Dubis będzie w gronie prelegentów konferencji BBI 2019: PSD – jak jesteśmy przygotowani?

Sz. Kol. Andrzej prowadził już dwukrotnie zorganizowane przez nas szkolenie o PSD2 i ma w tej materii zarówno dużą wiedzę, jak i duże doświadczenie implementacyjne. Polecam zatem wykład Jego, jak również wykłady innych BS-owców.

Poniżej biogram zawodowy Sz. Kol. A. Dubisa:

Czytaj dalej „Sz. Kol. A. Dubis (PBS) będzie w gronie prelegentów konf. BBI 2019”

PSD2 staje się gorącym tematem

Na wielu forach sektora bankowego poruszany jest temat dyrektywy PSD2. Czym jest ta dyrektywa większość z Państwa – przynajmniej z grubsza – wie. Zainteresowanie środowiska dotyczy kwestii implementacyjnych – jak wdrożyć PSD2 w naszym Banku? Co powinniśmy zrobić my, a co dostawcy naszych systemów BI? Jak sprawdzić, czy nasi dostawcy zrobili wszystko to, co trzeba.

Czasu jest coraz mniej – 14 września ma miejsce zapadalność wykonawcza dyrektywy PSD2. Dlatego będziemy o tym dyskutować już niebawem – 27 czerwca 2019 na konferencji „Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej – BBI 2019”. Motyw wiodący bieżącej edycji to PSD2 – jak jesteśmy przygotowani?

Będą prelekcje Kolegów z BS-ów, będzie dyskusja z dostawcami. Program znajdą Państwo m.in. tu:
https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/2019/04/19/bezpieczenstwo-bankowosci-internetowej-2019-program/

Dlaczego warto odpoczywać?

To proste; dlatego, że to zdrowe, i dlatego, że odpoczynek jest integralną częścią pracy. Dobry urlop to taki, pod koniec którego jesteśmy już lekko znudzeni i chcielibyśmy zająć się jakąś intensywniejszą aktywnością.

Szczęście mają ci, dla których wiąże się to z pracą. „Rób to, co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” – powiedział Konfucjusz. Niektórym się to zdarza, innym – nie.

Jest jeszcze jedna bardzo mądra maksyma, także pochodząca z kultury Dalekiego Wschodu. Jest ona skierowana do tych, którzy pędzą przez życie szybko i bezrefleksyjnie. Do tych którym czas ucieka na niespełnieniu, bądź na walce o przetrwanie materialne. To, co radzi maksyma z pewnością nie jest łatwe do wdrożenia. Ale obawiam się, że to jedyna droga: „Każdy powinien medytować przynajmniej 10 min dziennie. A jeżeli nie ma czasu – przynajmniej 20…”. W sedno. Refleksja fundamentem zmiany.

Widzimy się na Forum Technologii Banków Spółdzielczych (22-23.V)

Szanowni Państwo, spotykamy się na konf. FTBS w dn. 22 – 23 maja 2019. Na konferencję tę przybywam od lat; jest to największa impreza dla świata IT Banków Spółdzielczych. Okazja do spotkania Koleżanek i Kolegów z Banków.

Moim skromnym zdaniem, najciekawsze na tego typu imprezach są rozmowy kuluarowe. Ponieważ oddają realne nastroje, sympatie i oczekiwania środowiska. Zwykle więc spędzam więcej czasu poza salą wykładową niż na niej, rozmawiając, słuchając, obserwując. Wieczorny bankiet też jest okazją nie tylko do zabawy, ale też i do biznesowych rozmów. Jednym słowem – ciekawa impreza; w tym roku również się wybieram.

Organizatorzy przesłali mi link do programu FTBS 2019 – zamieszczam poniżej. Do zobaczenia na Forum!

https://konferencje.alebank.pl/wp-content/uploads/2019/04/FTBS-2019-Program.pdf

Sukces czy porażka? Podsumowanie trzech lat działania Programu „Mieszkanie Plus” (Wieści z AMRON)

3 czerwca 2016 roku podczas konferencji prasowej Premier Beata Szydło zaprezentowała rządowy Program „Mieszkanie Plus” – kompleksowy program budowy tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności na gruntach Skarbu Państwa i samorządów dla osób o mniej zasobnych portfelach, którzy zarabiają zbyt mało, żeby sfinansować zakup mieszkania przy pomocy kredytu hipotecznego, a jednocześnie zbyt dużo, żeby skorzystać z zasobów komunalnych. Dwa lata później podczas uroczystego przekazania kluczy do pierwszych lokali wybudowanych w ramach rządowego Programu w Białej Podlaskiej odczytano list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym napisał: „W ramach programu „Mieszkanie Plus” chcielibyśmy wybudować w najbliższych latach od 2,5 do 3 mln tanich mieszkań. To śmiały cel, ale wykonalny”. Czy te obietnice mają szansę na realizację?

Polecamy najnowszy artykuł autorstwa Agnieszki Pilcickiej, Analityka, Specjalisty ds. Obsługi Rynku Nieruchomości Centrum AMRON.

Zapraszamy do lektury: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=analizy-i-publikacje

Jeżeli tak jest, pieniądze zabrane z OFE „pójdą” do ZUS

Ponoć te 15% opłaty transferowej przy ew. przenoszeniu pieniędzy z OFE na Indywidualne Konto Emerytalne trzeba będzie wpłacić samemu. Pieniądze to nie będą potrącone ze środków zgromadzonych w OFE, ale trzeba je będzie samemu wpłacić. To średnio ok. 1 500 zł, ponieważ statystyczny Polak ma w OFE 10 000 zł.

Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie tych wpłat robił. Zainwestować 1 500 zł po to, by mieć pieniądze na koncie IKE BEZ JAKIEGOKOLWIEK DOSTĘPU DO NICH, z obietnicą, że kiedyś (o ile Pan dożyje) być może ileś-tam Panu wypłacimy to pomysł – delikatnie mówiąc – nierozważny.

Czyli pieniądze „pójdą” na zasypanie czarnej dziury potocznie zwanej ZUS-em. Chytrze to pomyślano, ale za coś trzeba kupić kiełbasę wyborczą dla „ciemnego ludu”. Konsekwencja rządzącej od lat koalicji PiS-PO w kradzieży środków z OFE jest naprawdę niebywała… Pierwsza mutacji tej koalicji zagarnęła 150 mld zł, obecna – zagarnie kolejne 150 mld zł. A niby są to prywatne pieniądze obywateli…

PSD2, czyli uszczęśliwianie „na siłę”

PSD2 jest jednym z rozlicznych przykładów etatystycznego sterowania gospodarką; w tym przypadku – sektorem finansowym. Koncepcje zawarte w PSD2 mi się osobiście podobają; implementacji jednej z podstawowych – inicjowanie płatności z poza-bankowego systemu – doczekaliśmy się na wielu platformach handlowych (choćby na Allegro.pl) i to się sprawdziło.

Dostęp do informacji o rachunku to już bardziej dyskusyjna sprawa. Jeden Bank może uznać, że to mu się podoba, inny – że nie, bo jest bądź zbyt ryzykowne albo nie wpisuje się w jego koncepcję prowadzenia biznesu.

Jedno, co niewątpliwie jest jest złe w obecności PSD2 to… jego obecność. Takie rzeczy powinien sobie wymyślać, wdrażać, czy odrzucać BIZNES. Jeśli uzna to za właściwe. Nie unijni (czy jacykolwiek inni) urzędnicy. Proszę sobie odpowiedzieć samemu na pytanie: czy mój Bank, jeżeli nie byłoby to wymagane prawem, wdrażałby rozwiązania opisane w PSD2? Być może tak, być może – nie. Każdy by sobie indywidualnie dobrał rozwiązanie. Komuś to może by się spodobało, ktoś inny wolałby na konto wydanych środków i poczynionych nakładów pracy np. otworzyć nową placówkę.

Podsumowując: koncepcje opisane w PSD2 mi się podobają. Nie jest to odkrywanie Ameryki, ale ich kształt jest interesujący. Natomiast to, że PSD2 istnieje jako akt legislacyjny, to kolejny z licznych absurdów etatystycznej gospodarki.

PSD2 będzie tematem wiodącym konferencji „Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej – BBI 2019„. Hasło imprezy „PSD2 – jak jesteśmy przygotowani?”. Tu program:
https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/2019/04/19/bezpieczenstwo-bankowosci-internetowej-2019-program/

W którą strona „pójdzie” PSD2?

Za alebank.pl: „Nowe przepisy otwierają rynek finansowy dla tzw. trzecich podmiotów (ang. Third Party Providers, TPP). Fintechy oraz firmy, których główna działalność nie opiera się na usługach finansowych, np. Facebook czy Google, będą dopuszczone do obszarów dotychczas zarezerwowanych wyłącznie dla banków.”

Istotnie, rolę podmiotu kontaktującego się z klientem mogą przejmować te organizacje, które mają łatwiejszy i szerszy dostęp do ludzi. Co to będzie oznaczać? Jak wpłynie na sposób funkcjonowania Banków? No cóż – niewykluczone, że może nie wpłynie w żaden istotny sposób. Pomysł UE na dyrektywę PSD2 może po prostu okazać się pomysłem nietrafionym na szerszą skalę, a pozostaną jedynie koncepcje inicjowania płatności na platformach transakcyjnych (typu PayU, czy przelewy24), które zresztą i tak świetnie działają bez dyrektywy PSD2. Czas pokaże jak potoczą się sprawy – na razie nikt tego nie wie.

Cały art. portalu alebank.pl : https://alebank.pl/psd2-na-ostatniej-prostej-otwarta-bankowosc-nie-tylko-dla-bankow/?fbclid=IwAR3EYsPn-JrdYy1aTYYBgFmvjno1ndBsKU4DTsgK52PEj4F8V0VVKiNWVOo

Program szkolenia o PSD2: http://www.kerberos.pl/szkoleniaBS.pdf

Ankieta OBBS (NIE dla PBA) z 22 II, g. 14:12

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Na pewno zrzeszenia nie są tym zainteresowane. Banki które odłączą się nie będą zobligowane do dofinansowania zrzeszeń w różnego rodzaju wymyślny sposób.
Myślę, że KNF ze zrezeszeniami się kontaktował aby zasięgnąć ich opinii, a ta była jednostronna.

Ankieta OBBS (NIE dla PBA) z 24 II, g. 16:35

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: KNF jest niekonsekwentny wydał zgodę na utworzenie pba, a licencji nie. KNF oszukał spółdzielców. Powinni dać zgodę na działanie, pba to duża szansa dla banków spółdzielczych.

Ankieta OBBS (NIE dla PBA) z 15 III, g. 20:51

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: To nie żadna blokada. Po prostu znalazł się ktoś myślący, bo najwyraźniej w naszym środowisku myślenia mamy deficyt. Ale co się dziwić, skoro nawet autor BS Blog takie dyrdymały wypisuje, że aż ciężko uwierzyć, że można tak bezsensownie piep***ć !

Pozwoliłem sobie „wygwiazdować” wulgaryzm Sz. Komentatora w Jego subtelnej, będącej wyrazem polemicznej klasy wypowiedzi. A.Sadowski

Ankieta OBBS (NIE dla PBA) z 22 III, g. 14:07

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Kompletne nieliczenie się ze zdaniem właścicieli banków spółdzielczych. Brutalne zarządzanie prywatnym majątkiem bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności za przyszłe skutki. Zabijanie wszelkich inicjatyw oddolnych niemających wsparcia ze strony wiodących środowisk opiniotwórczych i urzędniczych . Doprowadzenie do ” odspółdzielczenia” bankowości spółdzielczej, zniechęcenie członków do angażowania się w sprawy banków spółdzielczych.

Ankieta OBBS (NIE dla PBA) z 29 III, g. 09:36

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Nie mam zdania

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Moim zdaniem nie można mówić o słuszności decyzji KNF w sprawie odmowy na rozpoczęcie działalności Polskiego Banku Apeksowego S.A.. Rozważenie tej kwestii byłoby możliwy po zapoznaniu się z dokumentem decyzji KNF z dnia 27 listopada 2018 roku. Z komunikatu KNF wydanego w tej sprawie dowiadujemy się, że PBA S.A. nie spełnił trzech z czterech warunków wydania takiej decyzji.
Skoro PBA S.A. był przygotowany do rozpoczęcia działalności a decyzja KNF była niesłuszna i była to tylko chęć „zablokowania utworzenia nowego zrzeszenia”, to dlaczego banki założyciele PBA S.A. nie otrzymały decyzji KNF z 27 listopada 2018 roku, chociaż wielokrotnie o to prosiły.
Moim zdaniem ankieta w tej sprawie powinna być przeprowadzona dopiero wtedy, gdy banki poznają treść decyzji KNF z 27 listopada 2018 roku.

Ankieta OBBS (NIE dla PBA) z 12 IV, g. 13:46

Czy uważa Pani / Pan, że decyzja KNF o zablokowaniu utworzenia nowego zrzeszenia (wokół Banku PBA) była SŁUSZNA?: Tak

Prosimy w kilku słowach uzasadnić powyższą odpowiedź:: Moim zdaniem wadą spółdzielczych banków jest ich rozdrobnienie, że w dobie przepływu informacji i gotówki, trudno załatwić sprawy w banku spółdzielczym z innej miejscowości, np w Banku Spółdzielczym w Ropczycach gdy ma się konto w w Banku Spółdzielczym Sędziszowie Małopolskim. Dlatego uważam że kolejne zrzeszenie to kolejne komplikacji i utrudnienia. Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest w tej kwestii pozytywnym przykładem bo posiada rozbudowaną sieć placówek z zachowaniem spółdzielczego charakteru, czego nie można powiedzieć o lokalnych bankach spółdzielczych.

Wyciekła notatka z rozmów koalicji PiS-PO w sprawie roszczeń żydowskich

Toczące się obecnie rozmowy bieżącej mutacji koalicji PiS-PO z Żydami w sprawie ich roszczeń są kontynuacją rozmów poprzedniej mutacji; wtedy przymierzano się do sprzedaży lasów państwowych, aby zaspokoić żydowskie roszczenia. Obecna mutacja rządzącej koalicji PiS-PO kontynuuje rzeczone rozmowy. Wygląda to tak:

Rządząca od lat naszą ukochaną, socjalistyczną Ojczyzną koalicja PiS-PO wróciła do rozmów z amerykańskimi Żydami o wypłacie roszczeń dla przedstawicieli tzw. „przemysłu holokaust”. Przypomnę, że „przemysł holokaust” to taka gałąź biznesu, która zajmuje się wyłudzaniem / wymuszaniem odszkodowań od nie-żydów i nazywaniem tych, którzy płacić nie chcą antysemitami (patrz: Światowy Kongres Żydów). Takie wyłudzenia, czy nawet wymuszenia, odbywają się przy wsparciu władz amerykańskich (przykład Szwajcarii) i to właśnie ma miejsce – czego odzwierciedleniem jest ustawa 447 Kongresu USA dot. tzw. „mienia bezdziedzicznego”. Mienie po Żydach zamordowanych w holokauście zgodnie z prawem przechodzi na rzecz państwa. Każde zresztą mienie bezdziedziczne przejmuje państwo.

Zdaniem Żydów z organizacji przemysłu holokaust takie mienie powinni przejąć oni. Tworzy się ku temu stosowną iluzję praworządności w postaci ustawy 447. Cały internet aż huczy o tym.

Otóż partie opozycyjne wobec koalicji PiS-PO przejęły notatkę, z której wynika, że nasz rząd rozpoczął rozmowy z Żydami i kongresmenami z USA nt. roszczeń. Rozpoczęcie takich rozmów jest już absurdem, ponieważ jedyną racjonalną odpowiedzią na sięgające horrendalnej wysokości 300 mld zł (roczny budżet Polski) roszczenia powinno być… Nie będę się wyrażał.

O PSD2: „Banki w przyszłości nie będą bać się fintechów, […] zagrożeniem jest potencjalnie grupa GAFA”

Autorem pow. słów jest Sz. P. Łukasz Rey. Jego zdaniem, zagrożeniem dla Banków nie są fintechy, ale potężni gracze: Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA).

Oto cytat wypowiedzi Sz. P. Reya: „Ale na ekspansję GAFA nikt z globalnej branży finansowej nie jest wystarczająco przygotowany. Co prawda, te globalne giganty nie spieszą się za bardzo do ekspansji na polu finansowym, bo branża jest mocno regulowana. Jednak można sobie wyobrazić taki np. Amazon bank/wallet w przyszłości. GAFA są dobrze przygotowane technologicznie i powoli, ale systematycznie eksplorują obszar finansowy cyberprzestrzeni, co pokazuje chociażby Google lub Apple Pay”

O PSD2 na prelekcjach i debacie konferencji BBI 2019: PSD2 – jak jesteśmy przygotowani? Program imprezy:
https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/2019/04/12/bezpieczenstwo-bankowosci-internetowej-2019-program/

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij