Albert Sadowski BIO

dr inż. Albert Sadowski

Dr inż. Albert Sadowski jest od blisko 20 lat pracownikiem firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI; pracuje na stanowisku Kierownika Projektu oraz Prezesa Zarządu. Jest również jednym z wykładowców prowadzonych przez firmę szkoleń z zakresu ochrony informacji i szeroko rozumianej informatyki.

Dla firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI pracuje od roku 2000; zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów Wytycznych IT / Rekomendacji D, audytów bezpieczeństwa oraz audytów ochrony danych osobowych. Brał udział w ok. 300 tego typu projektach dla dużych organizacji z sektora finansowego, administracji i przemysłu oraz dla Banków Spółdzielczych.

Wcześniej pracował na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była „Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation Networks”. Traktowała o teoretycznych podstawach bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji.

Jest autorem książki „Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji” (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Konferencje z cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).

Jest wykładowcą na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, na kierunku Informatyka. Prowadzi wykłady dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych, kryptografii i technologii sieciowych.

Ponadto wykłada na Akademii Koźmińskiego w Warszawie, na studiach podyplomowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych i RODO.

Prowadzi BS BLOG (www.bsblog.pl) czyli „Blog Alberta Sadowskiego o Bankach Spółdzielczych”.

Reklamy

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: