Albert Sadowski BIO

dr inż. Albert Sadowski

Dr inż. Albert Sadowski jest od ponad 20 lat pracownikiem firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI; pracuje na stanowisku Kierownika Zespołu Audytorskiego oraz Prezesa Zarządu. Jest również jednym z wykładowców prowadzonych przez firmę szkoleń z zakresu ochrony informacji i szeroko rozumianej informatyki. Dla firmy Kerberos OCHRONA INFORMACJI pracuje od roku 1998; zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego i realizacją audytów Wytycznych IT / Rekomendacji D, audytów bezpieczeństwa oraz audytów ochrony danych osobowych. Brał udział w ok. 400 tego typu projektach dla organizacji z sektora finansowego, administracji i przemysłu oraz dla Banków Spółdzielczych.

Do r. 2000 pracował na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana była „Design and Implementation of Bit Permutations of Substituton Permutation Networks”. Traktowała o teoretycznych podstawach bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony informacji.

Jest autorem książki „Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji” (Wyd. Helion 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism branżowych i informatycznych (m.in. Networld, Unixforum, Netforum, IT Security Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Konferencje z cyklu Secure CERT NASK, międzynarodowa konferencja Crypt).

W latach 2016 – 2018 był zatrudniony na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu w charakterze Wykładowcy. Na kierunku Informatyka wykładał przedmioty: “Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych”, “Technologie sieciowe” oraz “Podstawy kryptografii”.

Obecnie jest wykładowcą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na studiach podyplomowych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Prowadzi wykłady dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych, kryptografii, technologii sieciowych oraz ćwiczenia poświęcone tworzeniu dokumentacji polityki bezpieczeństwa.

Jest Przewodniczącym Rady Naukowej oraz Prezesem Zarządu Fundacji Naukowej – Ośrodek Badań na Bankowością Spółdzielczą. W ramach Fundacji OBBS prowadzi badania naukowe nad środowiskiem polskich Banków Spółdzielczych.

Jest Wydawcą i Publicystą portalu BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczychwww.bsblog.pl .

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: