Informacja KNF o BS-ach po II kwartale b.r. – najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Cytat z raportu KNF:

1.1 Banki spółdzielcze

Na koniec czerwca 2019 r. działało 545 banków spółdzielczych, z czego 318 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 196 IPS SGB. Poza IPS funkcjonowało 31 banków, z tego 15 posiadało fundusze własne na koniec czerwca 2019 r. przekraczające 5 mln euro.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do czerwca 2018 r. o 5,0% (do 355,3 mln zł). Stratę netto w łącznej kwocie 74,2 mln zł poniosło 7 banków. Głównymi powodami spadku generowanych dochodów były wzrost salda rezerw celowych (o 80,3 mln zł) oraz kosztów operacyjnych (o 40,8 mln zł).

Należności banków spółdzielczych od sektorów niefinansowego i samorządowego wzrosły w stosunku do czerwca 2018 r. o 5,5% do 76,9 mld zł. Kredyty mieszkaniowe stanowiły 63,1% kredytów dla osób prywatnych, a ich wartość na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 12,0 mld zł (17,8% kredytów dla sektora niefinansowego), z czego 12,5 mln zł było denominowane w walutach obcych. Udział należności zagrożonych w należnościach ogółem wyniósł 7,8%, tj. o 0,1 p.p. mniej w stosunku do czerwca 2018 r. Pogorszyła się jakość należności od sektora niefinansowego: 8,8% w czerwcu 2018 r. wobec 8,9% w czerwcu 2019 r. Poziom wyrezerwowania należności od sektora niefinansowego zwiększył się z 41,6% do 45,1%.

Depozyty w bankach spółdzielczych wzrosły w stosunku do czerwca 2018 r. o 8,6%, (w sektorze bankowym o 8,0%) do 126,6 mld zł. W bankach spółdzielczych rośnie nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami dla tego sektora. Jest ona lokowana głównie w bankach zrzeszających i w instrumenty dłużne, przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa i bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego, oraz, w mniejszym stopniu, przeznaczane na akcję kredytową dla samorządów. Fundusze własne banków spółdzielczych w stosunku do czerwca 2018 r. wzrosły o 3,3% do 12,5 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy banków spółdzielczych wyniósł 17,9% (wobec 17,8% w czerwcu 2018 r.), zaś współczynnik Tier1 wyniósł 17,1% wobec 16,9% w czerwcu 2018 r. Fundusze własne wyższe niż równowartość 5 mln euro posiadało w czerwcu 2019 r. 190 banków wobec 170 w czerwcu 2018 r.

Po dacie analizy znaczącemu pogorszeniu uległa sytuacja Banku Spółdzielczego w Grębowie. W okresie 9-11 lipca br. nastąpił istotny odpływ depozytów, wskutek czego Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 10 lipca ustanowiła zarząd komisaryczny, a w dniu 12 lipca zawiesiła działalność banku i skierowała wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Banku w Grębowie. W dniu 3 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Banku Spółdzielczego w Grębowie.

1.2 Banki zrzeszające

Wg stanu na koniec czerwca 2019 r. funkcjonowały 2 banki zrzeszające – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. w Poznaniu. Banki zrzeszające na koniec czerwca 2019 r. wykazały zysk netto w kwocie 31,6 mln zł, tj. o 7,5 mln zł więcej niż w czerwcu 2018 r.

Należności brutto banków zrzeszających od sektora niefinansowego i samorządowego wzrosły w stosunku do czerwca 2018 r. o 0,7% i wyniosły 13,2 mld zł, zaś w przypadku samego sektora niefinansowego zmniejszyły się o 5,1% do 10,6 mld zł. W stosunku do czerwca 2018 r. nastąpiła poprawa jakości należności banków zrzeszających od sektora niefinansowego oraz samorządów. 3 z 16

Wyrezerwowanie należności ze stwierdzoną utratą wartości od sektora niefinansowego w bankach zrzeszających wzrosło z 43,1% w czerwcu 2018 r. do 46,7% w czerwcu 2019 r. Depozyty w bankach zrzeszających wzrosły w stosunku do czerwca 2018 r. o 10,6% (tj. o 3,3 mld zł, do 34,1 mld zł). Są one silnie skorelowane z depozytami składanymi przez banki zrzeszone. Fundusze własne banków zrzeszających na koniec czerwca 2019 r. były niższe o 6,0% niż w czerwcu 2018 r. i wyniosły 1,9 mld zł. Kapitał Tier I stanowił 72,3% funduszy własnych (78,4% w czerwcu 2018 r.).

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 r. utrzymała w całości w mocy decyzję administracyjną KNF z dnia 27 listopada 2018 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy Spółka Akcyjna. Tym samym na chwilę obecną działają wyłącznie dwa zrzeszenia banków spółdzielczych. „

Tu cały raport: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bs_po_II_kwartale_2019_67670.pdf

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: