Program V "Głosu IT Banków Spółdzielczych" (wiosna 2020)

Dzień I: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym

9:30 – 10:00 Rejestracja
Mariusz Ziemiańczyk (Pieniński BS)
Efektywne zarządzanie strukturą bilansu Banku

Edward Tybor (Tatrzański BS)
Procesy łączeniowe w Bankach Spółdzielczych

Tadeusz Nosek, Piotr Karpowicz (BS Wysokie Mazowieckie)
Cyberbezpieczeństwo w Bankach Spółdzielczych w świetle uczestnictwa w testach Cyber-EXE
Przerwa kawowa
Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)
Monitorowanie i zarządzanie zdalnym dostępem dla podwykonawców zewnętrznych (umowy serwisowe)

Jacek Lewadowski (BS Sztum)
Nie taki straszny ten Audyt SSO

Roland Węgrzynowski (Gospodarczy BS w Barlinku)
SfinX – system wspierający sprzedaż kredytów… A może już CRM?…
13:00 – 13:30 Obiad
PANEL DYSKUSYJNY: Czy projekty międzybankowe mają szansę i dlaczego BS-y decydują się na takie rozwiązania?
Prowadzenie: Roland Węgrzynowski (Gospodarczy BS w Barlinku)
Panel z udziałem Jarosława Grochowskiego (Prezes Zarządu CRUZ)

Radosław Kuleczka (BS Krośniewice)
Cyfryzacja usług bankowych – szanse i zagrożenia, oraz wyzwania, przed jakimi stoją lokalne Banki Spółdzielcze

Grzegorz Konsek, Tomasz Kapłanek (OK BS)
Metody ochrony bankowości elektronicznej przed fraudami w OK Banku Spółdzielczym

Robert Pełka (BS Biała Rawska)
PSD2 – czy wszystko się udało?
Kolacja (dla chętnych)

Dzień II: Technologie IT w Banku Spółdzielczym

Początek: g. 09:00
Grzegorz Zontek (BS Porąbka)
Darmowy Help Desk i Service Desk na bazie oprogramowania GLPI

Dominik Konieczny (Krakowski BS)
Wybrane zabezpieczenia systemów bankowych stosowane w Bankach Spółdzielczych – na przykładzie Banku KBS

Łukasz Bielawski (BS Bydgoszcz)
Integracja systemów informatycznych od różnych dostawców

PANEL DYSKUSYJNY: Problemy z integracją systemów informatycznych w Bankach Spółdzielczych
Prowadzenie: Łukasz Bielawski (BS Bydgoszcz)
Przerwa kawowa
Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)
Autoryzacja i autentykacja w bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej w związku z PSD2

Tomasz Miechur (Pieniński BS)
Zabezpieczenia bankowości internetowej / mobilnej w systemie Novum

Marcin Mierzwa (BS Leżajsk)
Nowoczesna strona WWW w oparciu o rozwiązania WordPress
13:00 – 13:30 Obiad

"Czynny" ASI nie może być Inspektorem Ochrony Danych

Jeden z moich Sz. Kol. Informatyków zapytał mnie, czy ASI w Banku Spółdzielczym może pełnić funkcję IOD.

Odpowiedziałem – zgodnie z tym, co napisałem w poprzednim artykule – że jeżeli jednocześnie jest czynnym, operacyjnym administratorem IT, to nie.

Wynika to z faktu, że IOD kontroluje (w dużym stopniu) prace i wyniki pracy ASI. Gdyby ASI był jednocześnie Inspektorem, musiałby kontrolować samego siebie.

W artykule „Tylko jeden informatyk wśród moich studentów RODO” napisałem, że odsetek informatyków, wśród moich studentów studiów podyplomowych dot. ODO na Uczelni Łazarskiego jest znikomy.

Tylko jeden informatyk wśród moich studentów RODO

Wykładam kilka przedmiotów na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego; studiach dot. RODO i – szerzej – ochrony danych osobowych.

Zakładam, że moi studenci to bądź IOD, bądź potencjalni IOD. Otóż w tegorocznej grupie, na 81 osób, jest tylko JEDEN informatyk. Podobnie w poprzednim roku akademickim, w 100-osobowej grupie studentów, informatyków było zdaje się 4, czy 5.

Rozmawiałem z jednym z tych informatyków; zapytał mnie, czy widzę konflikt interesów przy pełnieniu funkcji IOD przez informatyka. Odpowiedziałem, że o ile informatyk ten będzie wykonywał operacyjne czynności administracyjne dot. systemów IT, to tak – widzę. Otóż konflikt interesów polega na tym, że obszar IT podlega kontroli Inspektora. Czyli byłaby kolizja: kontrolujący kontrolowałby samego siebie…

Byśmy nie musieli mordować i okupować Irakijczyków, Afgańczyków, czy Irańczyków po to, by Amerykanie nas bronili przed Rosją

TYLER DURDEN: „Ale co tam, przekonał mnie Pan. Putin prze w naszym kierunku, zajął część Ukrainy i próbuje wchłonąć Białoruś, a my w tym czasie usiądźmy w kółeczku, przypalmy maryśkę, pokontemplujmy naturę świata i oddajmy się wolnej miłości.”

ODPOWIADAM: Nie. Zbrojmy się. Nie popadajmy w szaleństwa socjalne, ograniczmy koszty funkcjonowania państwa, nie duśmy bandycką fiskalizacją gospodarki. Wzbogaćmy się, aby mieć środki na wzmocnienie naszej armii. Wszelka nadmierna zależność jest zła i niebezpieczna. I niezgodna z polską racją stanu.

Chodzi o to, by pomoc sojuszników RP była jedynie pomocą, ewentualnością, a podstawą obronności Polski były własne zasoby militarne.

Tak, byśmy nie musieli mordować i okupować Irakijczyków, Afgańczyków, czy Irańczyków po to, by Amerykanie nas bronili przed Rosją. Powtarzam: uważam, że na cudzym nieszczęściu nie zbuduje się szczęścia własnego.

Myślę jednak, że Sz. Kom. TYLER DURDEN zajął w tej sprawie stanowisko…

TYLER DURDEN: „Swoją drogą jestem skromną osobą i nigdy nie wypowiadałem się na temat tego co może robić polskie wojsko.”

ODPOWIADAM: Pozwolę sobie nie zgodzić się z Sz. Komentatorem; mam wrażenie, że zabrał Pan głos w tej sprawie na BS BLOG-u…

TYLER DURDEN: „Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiam Panu. Tak samo jak kluczową dla przebiegu II wojny światowej kwestię pretekstu jakiego mógł użyć Hitler do ataku na Polskę.”

ODPOWIADAM: Dziękuję. Pańska ocena rangi mojego głosu jest nader łaskawa. Ale miło mi…

Do TYLERA DURDENA: Czy ja gdzieś w swoich felietonach określiłem zjadanie mięsa jako zło?

Sz. Kom. TYELR DURDEN pisze: „Nie potępia Pan zła w każdej postaci, bo pomimo okazji nie potępił Pan zła jakie wyrządził Reagan, Pana autorytet, w Ameryce Południowej.”

ODPOWIADAM: Niniejszym potępiam wszelkie agresje imperium amerykańskiego – skoro Sz. Kom. życzy sobie takiej deklaracji z mojej strony, zdając sobie sprawę z nieistotności mojego głosu w skali światowej polityki.

To, że pochwalam Sz. P. Prez. Reagana za wiele aspektów podejścia do zagadnień gospodarczych, nie oznacza, że automatycznie pochwalam prowadzone przez niego akty agresji, czy to w Ameryce Południowej, czy w Libii w drugiej połowie lat 80′.

Jak pisałem, nie buduję swojego światopoglądu zgodnie z linią podziału podziału prawica – lewica, a w oparciu o moje własne przemyślenia i odczucia.

TYLER DURDEN: „Korzysta Pan również ze zła wyrządzanego kurczakom.

ODPOWIADAM: Czy ja gdzieś w swoich felietonach określiłem zjadanie mięsa jako zło?

WIDEO z IV Głosu IT BS-ów: Sz. P. Prezes M. Ziemiańczyk krytycznie o centralizacji IT

(re-edycja publikacji z X 2018)

Na IV „Głosie IT BS-ów” (maj 2018) Sz. P. Prezes Mariusz Ziemiańczyk (Pieniński BS w Krościenku) miał wystąpienie o centralizacji IT w zrzeszeniu BPS. Po wystąpieniu odbyła się debata prowadzona przez Sz. Kol. Janusza Kurczycha (BS Kielce) w której udział wzięli Szanowni Panowie [kolejność alfabetyczna]: A. Dubis (PBS), D. Olkiewicz (BPS), M. Ziemiańczyk  (Pieniński BS) oraz Prowadzący.  Poniżej materiał wideo:

IV ed. "Głosu IT BS-ów" – wideorelacja

Wkrótce – w kwietniu – kolejna edycja (V-ta) Konferencji „Głos IT Banków Spółdzielczych”. Program imprezy jest już gotowy, niebawem zostanie ustalony termin i miejsce.

Prezentujemy krótką relację wideo z III-ciej edycji, prezentującą fragmenty wystąpień niektórych prelegentów. W materiale przedstawiono części wystąpień i wypowiedzi Sz. Prelegentów i Dyskutantów.

Polemizując z osobą o innym zdaniu można się czegoś nowego dowiedzieć

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

„Trump to dla Pana Hitler, przedsiębiorcy to Armia Krajowa, a polskie wojsko to Wermacht? Czekam na kolejne trafne porównanie.”

ODPOWIADAM: Niektóre Pańskie poglądy są w mojej ocenie bardzo kontrowersyjne, Sz. Komentatorze TYLER DURDEN. Mimo, że się z pewnymi Pana opiniami nie zgadzam, cieszę się, że możemy tu polemizować. M. in. dlatego, że obecność tu takiej dyskusji, jak na przykład ta nasza,jest wyrazem pluralistycznego i niecenzurowanego charakteru BS BLOG-a.

TYLER DURDEN: „Swoją drogą jeszcze raz polecam Panu lekturę lewicowych periodyków albo profilu doktor Sylwii Spurek, bo myślę, że świetnie odnajdzie się Pan w lewicowym świecie. Pasja do moralizowania już jest, podobna hierarchia wartości również: na pierwszym miejscu chomiczki, kurczaczki i obywatele innych państw, na drugim rodacy.”

ODPOWIADAM: Ja zasadniczno nie dzielę poglądów na prawicowe i lewicowe, tylko na takie, z którymi się zgadzam, i takie, których nie podzielam. Plus te, co do których nie mam zdania.

Interesują mnie poglądy, publikacje i opinie wielu stron debaty. Poznaję – myślę dość pilnie – opinie i lewicy, i prawicy, i opcji pośrednich. Wiele czasu poświęciłem na studiowanie światopoglądu lewicowego, socjalistycznego, czy komunistycznego. Także wiele na poznanie pozycji wolnościowych, prawicowych, konserwatywnych. Dziękuje za rekomendację; Pani Doktor Sylwii Spurek jeszcze nie słuchałem, więc chętnie to uczynię.

TYLER DURDEN: „Z tego jak potępia Pan wszelkie zło wnioskuję, że nie je Pan również drobiu (kurczaki hodowane są w koszmarnych warunkach), nigdy w życiu nie pojedzie trasą S7 (aby ją postawić prawdopodobnie trzeba będzie zniszczyć legowisko chomików) oraz potępia Ronalda Reagana, który wspierał krwawe reżim w Ameryce Południowej.”

ODPOWIADAM: Potępiam zło – mam nadzieję – wszelkie… 🙂

Kuczaki jadam – czy ja wyraziłem pogląd, że uważam jedzenie kurczaków za zło? 🙂

Są osoby, które sądzą, że mamy prawo zabijać Afgańczyków i Irakijczyków, okupować ich terytorium, pomagać grabić bogactwa naturalne ich ziemi…

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

„W polityce międzynarodowej nie ma czegoś takiego jak moralność, są tylko interesy. Dlatego proponuję większy dystans do cukierkowego świata serwowanego przez hollywoodzkie filmy i bajki Disneya, a także ponowną i bardziej wnikliwą lekturę książek Romana Dmowskiego i Rafała Ziemkiewicza.”

ODPOWIADAM: Myślę, że „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego przeczytałem dość wnikliwie, bo 3-krotnie i ze sporą uwagą. Rafała A. Ziemkiewicza też czytałem kilka książek – to ten sam nurt, co Dmowski, tyle, że uwspółcześniony (choćby wymowny tytuł jednej z książek RAZ-a: „Myśli nowoczesnego endeka”).

Tak, na logikę to jest racja w takiej postawie. Ale w ujęciu krótkoterminowym i doraźnym. W ujęciu natomiast metafizycznym jest coś takiego jak karma. Proszę zobaczyć, od tysięcy lat świat napędzany jest logiką rodem z „Księcia” Machiavellego i co? Od tysięcy lat są wojny, ludzie cierpią, zabijają się, krzywdzą. Owszem, możemy pozabijać nieco Afgańczyków, czy Irakijczyków w imię doraźnego interesu; bo teraz nam się tak opłaca. Ale potem przyjedzie jakiś kolejny Hitler, czy Stalin i pozabija nas – bo tak się będzie jemu opłacać. Każdy naród zabijał i każdy był zabijany. To się bez przerwy dzieje – raz na wozie, raz pod wozem. Dlatego nie wierzę, że na dłuższą metę świat, w którym moralność się nie liczy przyniesie ludziom szczęście.

Uzdrowienie jest w odnowie duchowej ludzkości, w zmianie patrzenia na drugiego człowieka. Czy taka odnowa nastąpi? – nie sądzę… Niestety…

Postawa osób, które na sądzą że mamy prawo zabijać Afgańczyków i Irakijczyków, okupować ich terytorium, pomagać grabić bogactwa naturalne ich ziemi, zdaje się niestety potwierdzać przedstawioną powyżej smutną diagnozę…

Nie, nie nazwałbym polskich żołnierzy zabijających Irakijczyków, czy Afgańczyków, okupujących przemocą ich kraj bohaterami

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

„Tak, polscy żołnierze to bohaterowie, którzy ryzykują życie, by ich kraj nie stał się ponownie obcą kolonią, ich rodacy nie byli masowo mordowani a rodaczki masowo gwałcone.”

MÓJ KOMENTARZ: Nie, nie nazwałbym polskich żołnierzy zabijających Irakijczyków, czy Afgańczyków, okupujących przemocą ich kraj bohaterami – nie sądzę, by mnie Sz. Kom. do tego namówił… Jest takie powiedzenie, że na szczęścia nie zbuduje się na cudzym nieszczęściu. I jak raczej w to wierzę, niż w przedstawioną przez Pana logikę.

Równie dobrze, o żołnierzach Wermachtu ekspandujących na Europę można by powiedzieć, że to bohaterowie PREWENCYJNIE ratujący swój kraj przed bolszewicką agresją na Zachód (która była przez Stalina planowana).

Za tym, co Pan pisze, kryje się bardzo pokrętna logika; mamy być współ-agresorem w Iraku, Afganistanie, czy nie daj boże Iranie, czy Syrii, byśmy nie „stali się ponownie obcą kolonią, ich rodacy nie byli masowo mordowani a rodaczki masowo gwałcone”??? Czyli zabijajmy bogu ducha winnych ludzi, by nas nie zabito? Przepraszam – ale to „nie moja bajka”…

TYLER DURDEN: „A co do pojedynczych incydentów, to zdarzają się one również w policji, więc rozumiem, że postuluje Pan również likwidację tej złej instytucji. Na pewno dzięki temu zmniejszy się ilość przemocy.”

ODPOWIADAM: Nie byłoby incydentu w Nagar Kel i innych śmierci Irakijczyków z rąk polskich żołnierzy, gdybyśmy tam nie byli współ-agresorem i okupantem.

Nie, nie postuluję likwidacji policji.

ANDIA o polskich żołnierzach w Iraku i Afganistanie: "[…] z pewnością nie sa bohaterami. Raczej podchodzą pod kategorię płatnych najemników i zabójców"

Sz. Kom. ANDIA pisze:

„Ci żołnierze z pewnością nie są bohaterami. Raczej podchodzą pod kategorię płatnych najemników i zabojcow, ktorzy za judaszowe szekle robia to, co robia na zyczenie gangsterow tworzacych w naszym kraju judeologie Polin. Daleko im do patriotycznych bohaterow walczacych za wolnosc i bezpieczenstwo swojej Ojczyzny.”

Od czego głównie zależy wycena Audytu Bezpieczeństwa?

Odpowiedź jest tyle prosta, co oczywista: od pracochłonności projektu.

Słowo komentarza.

Jeśli chodzi o pracochłonność badania dokumentacji i procedur polityki bezpieczeństwa, PCD i RODO, to proszę zauważyć, że skala organizacji zwykle nie ma tu większego na tę pracochłonność wpływu. Ba – zdarzają nam się małe organizacje, które mają dokumentację znacznie bardziej rozbudowaną, niż te większe i jej przestudiowanie zajmuje relatywnie więcej czasu.

Nie jest też tak, że w mniejszej organizacji procesy bezpieczeństwa są zawsze prostsze, a w większej – bardziej skomplikowane. To po prostu różnie bywa. Nierzadko na przykład jeśli chodzi o PCD, duże organizacja mają obszerniejszą, jednowęzłową infrastrukturę biurowo – serwerową ośrodka zapasowego i procesy logistyczne przeniesienia działania do tej alternatywnej infrastruktury są prostsze, niż dla mniejszych organizacji, które mają alternatywne środowisko pracy bardziej rozproszone.

Tak więc nie ma specjalnej korelacji między wielkością organizacji, a pracochłonnością badań obszaru PB, PCD i RODO.

Jest natomiast silna korelacja w zakresie audytu technicznych aspektów zabezpieczeń (AuTech) – tu pracy jest tym więcej (z grubsza: proporcjonalnie więcej), im więcej jest serwerów, routerów-firewalli, stacji roboczych, drukarek, bankomatów, switchy zarządzalnych itp. do zbadania.

Tak więc pracochłonność Audytu Bezpieczeństwa – a wiec i jego koszt – w głównym stopniu zależy od wielkości, skali, stopnia złożoności infrastruktury technicznej.

Należy też dodać, że samo pobranie konfiguracji i skanowanie sieci i systemów jest jakąś tam częścią pracy. Bardzo istotny wpływ na pracochłonność ma tu poźniejsza analiza pobranych podczas wizyty audytorskich danych i formułowanie zapisów dokumentacji po-audytowej.

Wkrótce dokładny termin V "Głosu IT BS-ów"

Sz. Kom. PIOTR pyta:

” Wiosna? czyli bardziej marzec czy kwiecień?”

Odpowiedź brzmi: raczej początek – pierwsza połowa kwietnia. Już wkrótce opublikujemy dokładny terminy. Konferencja będzie 2-dniowa:

  • Dzień I: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym
  • Dzień II: Technologie IT w Banku Spółdzielczym

W dniu pierwszym (10 prelekcji i paneli dyskusyjnych) rejestracja uczestników rozpocznie się o g. 9:30, natomiast pierwszy wykład – o g. 10:00.

W dniu drugim (7 prelekcji i paneli dyskusyjnych) spotkanie rozpocznie się o g. 9:00 i zakończy się obiadem w okolicach g. 13:00.

Moja polemika z TYLEREM DURDENEM

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

„Czy ten wpis podyktowała Panu jakaś gimnazjalistka natchniona lekturą „Krytyki Politycznej”? Gdyby nie polityka imperialna USA za czasów Reagana to nadal żyłby Pan w PRL-u.”

ODPOWIADAM: Dla mnie zło jest złem. Imperializmy amerykański jest tak samo zły jak imperializm radziecki. Sz. Kom. zdaje się reprezentować pogląd taki, że jeżeli na danym imperializmie tracimy (radziecki), to jest on zły, a jak zyskujemy (amerykański – mam tu na myśli wygranie przez USA Zimnej Wojny) – to dobry… Czy to nie jest przypadkiem tzw. moralność Kalego? Dla mnie zło jest złem…

„A jeśli USA nie będą prowadzić polityki imperialnej to wkrótce wszyscy będziemy żyli w świecie rządzonym przez, słynące z poszanowania wolności obywatelskich, imperialne Chiny.”

ODPOWIADAM: I to ma usprawiedliwiać agresje i zbrodnie wojenne prowadzone przez USA na Bliskim Wschodzie i w innych regionach?? I śmierć milionów ludzi, poległych w imperialistycznych wojnach wywołanych przez Stany? I nasz udział w tych wojnach? Równie dobrze Adolf Hitler mógłby usprawiedliwiać wywołanie II WŚ tym, że chciał zablokować potencjalną agresję bolszewików z ZSRR na Europę.

Czyli, innymi słowy, przyłączmy się do imperializmu, który dla nas jest bardziej korzystny, zabijajmy bogu ducha winnych ludzi w Iraku i Afganistanie, bo tak nam się opłaci? A o tym drugim imperializmie opowiadajmy, jaki to on jest zły… Proszę wybaczyć, ale to nie moje widzenie świata. Zło jest złem, nawet jeżeli jego popełnianie nam się opłaca. Cel nie uświęca środków.

„Swoją drogą ciekawe, że autor bloga, który rozlicza partie polityczne z prawicowości, pisze tekst jakby wyrwany z lewackiego periodyku, ilustruje go zdjęciem amerykańskiego lewaka, a jakby tego było mało porównuje bohaterów narażających życie za Polskę z hitlerowskimi zbrodniarzami.”

ODPOWIADAM: Bohaterów? A nie przypadkiem najemników, którzy w obronie interesów korporacji z USA zabijają ludzi w Afganistanie i Iraku? Na przykład ostrzelanie wioski Nagar Kel (pewnie takich przypadków było niemało), gdzie Wojsko Polskie pozabijało wielu cywilów. To jest to bohaterstwo? Czy może to, że Wojsko Polskie wchodzi jako agresor i okupant do jakiegoś kraju, ramię w ramię z USA, i tam czołgami i karabinami maszynowymi broni interesów Zachodnich koncernów naftowych, pragnących eksploatować lokalne złoża surowców? W rzeczy samej – wspaniałe bohaterstwo…

Zdjęcie pochodzi istotnie z portalu lewackiego. Wie Pan, ja opieram swoje felietony na własnym osądzie sprawy. Jeżeli uważam, że lewica w jakimś puncie ma rację, to tej racji nie odrzucam tylko dlatego, że jest „lewacka”. Zresztą polska prawica (ta prawdziwa) też potępia okupację Iraku przez Wojsko Polskie i żąda usunięcia stamtąd naszych oddziałów.

„Dlatego nie zdziwię się jeśli za kilka miesięcy na BS Blogu znajdziemy tekst zachwalający wesoły styl życia prowadzony przez wagino sceptycznych panów.

MÓJ KOMENTARZ: 🙂 🙂 🙂

Wojsko Polskie w Iraku niczym Wermacht w Generalnej Guberni

Parlament Iraku wezwał wszystkie obce wojska do opuszczenia ich kraju. Wojsko Polskie tam jednak, decyzją Rządu RP, zostanie. Potwierdzamy nasz status okupanta – jesteśmy tam wbrew woli gospodarzy. Jak kiedyś Wermacht na naszym terytorium…🙁

Złowrogo brzmi szyderczy głos Sz. P. Prezydenta Trumpa w przekazie, iż US Army mogłaby opuścić terytorium Iraku, gdyby Stanom za to zapłacić. Jak głos gangstera, proponującego haracz za „ochronę”…

Jeden z moich faworytów, świetny ekonomista, dr Sławomir Mentzen (Konfederacja) trafnie ocenia sytuację na Bliskim Wschodzie; prezydent Trump zapowiedział, że Amerykanie zadeklarowali, iż zamierzają dopuścić się ZBRODNI wojennej. USA od dziesiątek lat to prawdziwe „imperium zła” – cytując słowa przez Raeggana wypowiedziane o ZSRR. Imperializm amerykanski jest odpowiedzialny za śmierć dziesiątek milionów ludzi…

Obecność naszych wojsk w Iraku i Afganistanie to współuczestnictwo w tych zbrodniach; zresztą Wojsko Polskie ma rękach krew biednych ludzi w tym regionie (patrz: zbrodnia na cywilach w Nagar Kel). A pamiętajmy, że po wrześniu 1939, Iran udzielił schronienia tysiącom polskich uchodźców, którzy schronili się tam przed innym imperializmem (choć nie tak krwawym, jak ten amerykański) – hitlerowskimi.

W wojnach wywołanych przez USA po 1945 roku zginęło więcej ludzi niż w II Wojnie Światowej…

A przecież istotnie, zgodnie z napisem na zdjęciu, my, tzw. zwykli ludzie, mamy więcej wspólnego z obywatelami Iranu, niż z amerykańskimi miliarderami, którzy we współpracy z rządem USA prowadzą brudną, bandycką geopolitykę mordując miliony ludzi na świecie… 😦 I plotąc bzdury o „zaprowadzaniu demokracji” i „obronie „amerykańskich wartości” – tak, chyba wartości amerykańskich korporacji i wartości amerykańskiej waluty…

Fundacja OBBS patronem naukowym V Głosu IT BS-ów

Fundacja Naukowa – Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą objęła patronat naukowy nad konferencją

V Głos IT Banków Spółdzielczych (wiosna 2020)

Wyniki najnowszych prac OBBS:

Badanie środowiskowej opinii nt. blokady KNF dla utworzenia nowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych

dostępne są na stronie WWW Fundacji: www.obbs.pl.

Prelegenci V Głosu IT BS-ów: Grzegorz Zontek (BS Porąbka)

Grzegorz Zontek (BS Porąbka) wygłosi prelekcję:

Darmowy Help Desk i Service Desk na bazie oprogramowania GLPI

Grzegorz Zontek pracuje od 20 lat w bankowości, z tego 12 lat w Banku Spółdzielczym w Porąbce, gdzie obecnie piastuje stanowisko Członka Zarządu. „Informatyk amator” zgłębianie zagadnień z zakresu IT traktuje jako hobby.

Prelegenci V Głosu IT BS-ów: Dominik Konieczny (Krakowski BS)

Dominik Konieczny (Krakowski BS) wygłosi prelekcję:

Wybrane zabezpieczenia systemów bankowych stosowane w Bankach Spółdzielczych – na przykładzie Banku KBS

Dominik Konieczny – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Ukończył roczny kurs CCNA Regionalnej Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1999-2003 pracował jako wdrożeniowiec i serwisant systemów bankowych w firmie SoftNet Sp. z o.o.

Od 2003 roku kieruje Biurem Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Krakowie. Wielokrotnie występował jako prelegent na różnych konferencjach związanych z obszarem IT w Bankach.

Prelegenci V Głosu IT BS-ów: Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)

Andrzej Dubis (Podkarpacki BS) wygłosi 2 prelekcje:

Monitorowanie i zarządzanie zdalnym dostępem dla podwykonawców zewnętrznych (umowy serwisowe) – w dniu I

Autoryzacja i autentykacja w bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej w związku z PSD2 – w dniu II

Andrzej Dubis, Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Departamentu Informatyki

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Informatyka i Ekonometria z specjalnością Systemy i Sieci komputerowe oraz Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Informatyka. W Podkarpackim Banku Spółdzielczym pracuje od maja 1999r. Dodatkowo pełni funkcję Administratora Systemów Informatycznych.

Realizował szereg Projektów informatycznych m.in.: obsługa klientów banku za pomocą identyfikacji biometrycznej (Projekt Roku 2010 ZBP), system obsługi kart, system bankowości elektronicznej, system wsparcia procesów kredytowych.Sz. P. Prezes Glapiński (NBP) nie daje za wygraną i walczy dalej

Za portalem oko.press:

„W grudniu 2018 roku bank złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie wnioski o zabezpieczenie. Chciał, by sąd zakazał dziennikarzom „Gazety Wyborczej” i „Newsweeka” pisania o Glapińskim w artykułach dotyczących afery KNF. Oraz usunięcia wydrukowanych już artykułów, w których pada nazwisko prezesa NBP, z wersji papierowych gazet (sic!).

Artykuły miały „naruszać dobra osobiste prezesa Glapińskiego”. Bank uznał, że sugerowały „niezgodne z prawem działania organów NBP przez insynuowanie, że prezes NBP uczestniczył w tzw. aferze KNF”.

4 lutego 2019 sąd postanowił oddalić dwa wnioski NBP. W uzasadnieniach postanowień napisał, że:

  • artykuły „Gazety Wyborczej” i „Newsweeka” nie naruszają dóbr osobistych NBP;
  • udzielenie zabezpieczenia na rzecz banku byłoby sprzeczne z „ważnym interesem społecznym”, bo pozbawiłoby obywateli prawa do informacji;
  • NBP nie może występować z takim żądaniem w imieniu Glapińskiego.”

Sz. P. Prezes Glapiński nie daje za wygraną i walczy dalej. Pełnomocnik NBP, mec. Artur Wdowczyk złożył doniesienia na sędzie, które wydały czerwcowe postanowienia. Jak donosi oko.press:

„Powiadomił Prokuraturę Krajową i KRS, że oba uzasadnienia są „tożsame”. Zatem jedno z nich musiało zostać skopiowane, a sprawa nie została osądzona.”

Tu cały art. zatytułowany „NBP przegrał z >Wyborczą<. Teraz donosi na sędzie do Prokuratury Krajowej i KRS„: https://oko.press/nbp-przegral-z-wyborcza-teraz-donosi-na-sedzie-do-prokuratury-krajowej-i-krs/?fbclid=IwAR1Ztzu1UDMrA6W8lGkNZ23iAc1lHgwBRohvZBrbOBdwWOkUJ3YJGvVBae8

Radosław Kuleczka p.o. Prezesa Zarządu BS Krośniewice

Sz. P. Radosław Kuleczka, jeden z prelegentów zbliżającego się V-tego Głosu IT Banków Spółdzielczych, od 1 stycznia 2020 r. będzie Członkiem Zarządu p.o. Prezesa Zarządu BS Krośniewice.

Sz.P. Prezesowi BS BLOG składa serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów w kierowaniu Bankiem.

Sz. P. Prezes R. Kuleczka wygłosi na V-tym Głosie IT Banków Spółdzielczych prelekcję zatytułowaną:

Cyfryzacja usług bankowych – szanse i zagrożenia, oraz wyzwania, przed jakimi stoją lokalne Banki Spółdzielcze

V Głos IT BS-ów – kiedy i gdzie?

Mamy już program V edycji „Głosu IT Banków Spółdzielczych” – pozostają do ustalenia sprawy organizacyjne.

Konferencja odbędzie się wczesną wiosną 2020 r – prawdopodobnie koniec marca / początek kwietnia. Lokalizacja – najpewniej Polska centralna. Niebawem podamy szczegóły… Przypominamy charakter konferencji:

Wszystkie prelekcje wygłoszą przedstawiciele BS-ów:

  • ZERO sponsorów
  • ZERO wykładów reklamowych
  • ZERO handlowców
  • ZERO promocji produktów czy usług

Impreza pod hasłem: Koledzy z BS-ów mówią do kolegów z BS-ów!

Członkowie Rady Naukowej Fundacji OBBS

Aktualny skład Rady Naukowej Fundacji OBBS jest następujący:

Tytuł, nazwiskoAfiliacje
dr Ewa Jasiuk Uczelnia Łazarskiego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr mec. Magdalena Rycak Uczelnia Łazarskiego
doktorant mgr Elżbieta KornalskaUniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Sławomir Szostak Politechnika Warszawska, Zastępca Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr mec. Artur Rycak Uczelnia Łazarskiego
dr inż. Tomasz Wasiak ex. Politechnika Łódzka
dr inż. Albert SadowskiUczelnia Łazarskiego, ex. Politechnika Warszawska, ex. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Więcej informacji: http://obbs.pl/category/rada-naukowa/

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij