Korona-wirus a BS-y – ankieta 9

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 0,5%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Trudno powiedzieć

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Blokada gospodarki spowodowała spadek nowych wniosków kredytowych i kumulację środków na rachunkach firmowych a co za tym idzie zmniejsza się dochodowość a zwiększają koszty.

Korona-wirus a BS-y – ankieta 8

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 2,5%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Utrzymała się na mniej więcej poziomie sprzed blokady

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Trudno powiedzieć

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Nie

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?:

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Podjęliśmy wzmożone działania promocyjne. Przyspieszono budowę automatów sprzedażowych. Podjęto działania związane z ocena pracowników i budowę profesjonalnego CRM.

Korona-wirus a BS-y – ankieta 7

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 5

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Tak

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku::

JA CHCĘ MOICH PIENIĘDZY! Nie chcę, by mi państwo dawało dzień wolności podatkowej dopiero 10 czerwca!

Wolność osobista a wolność finansowa.

Prawie każda wolność zaczyna się i kończy na wolności finansowej. Wyjątkiem jest wolność duchowa. Ale te pozostałe wymagają lekkości bytu. A nie nieznośnej ciężkości bytu 😉 – parafrazując Kunderę – jaką funduje nam system. Friedrich von Hayek napisał, że każdy, kto utracił wolność finansową, szybko utraci i pozostałe wolności. Dlatego bardzo ważne jest, by nie być zależnym finansowo od państwa, organizacji, donatorów, męża, żony, dzieci, rodziców itp..

Nieprzesadnie dbanie o własne pieniądze jest przejawem nie materializmu, a posiadania głębokiej świadomości duchowej.

Obniżenie podatków i radykalne ZMNIEJSZENIE wpływów do budżetu to teraz priorytet. To naprawdę kwestia fundamentalna; znacznie ważniejsza niż wszystkie te tematy obyczajowo – ideologiczne. Gender, LGBT, Żołnierze Wyklęci, świeckość, bądź religijność państwa, aborcja, Armia Krajowa to sprawy zapewne ważne, z pewnością drugorzędne – najważniejsze jest odzyskanie wolności ekonomicznej przez Polaków i wyrwanie się ze szponów podłego i chciwego Państwa. Na tym etapie jest mi w gruncie rzeczy obojętne, czy postulaty obyczajowe prawicy, czy lewicy wygrają – JA CHCĘ MOICH PIENIĘDZY! Nie chcę, by mi państwo dawało dzień wolności podatkowej dopiero 10 czerwca! Państwu też tego życzę – odzyskania Państwa własnych, ciężko zrobionych pieniędzy…

Badanie OBBS: pierwsze ankiety nie napawają optymizmem

Są pierwsze ankiety wypełnione przez BS-owców, dotyczące badania środowiskowej opinii społecznej nt. wpływu blokady gospodarki związanej z Korona-wirusem na sytuację ekonomiczną Banków Spółdzielczych.

Jak na razie odpowiedzi zawarte w ankietach nie napawają optymizmem.

 • Wpływ blokady gospodarki na sytuację Banków jednogłośnie oceniono jako negatywny.
 • Wszyscy respondenci odnotowali w swoich Bankach spadek (bądź nawet radykalny) spadek sprzedaży nowych kredytów.
 • W silnym stopniu zróżnicowany jest odsetek udzielonych kredytów, dla których kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat – od 1 do 50%.
 • Niemal wszyscy respondenci deklarują, że ich Banki planują (bądź rozważają) redukcję kosztów działalności – poprzez redukcje personelu, likwidację placówek.

Ponadto, oceniono postawy nadzorczo – kontrolne UKNF i SSO.

Te pierwsze kilka ankiet nie stanowi pewnie zestawu informacji opartego na reprezentatywnej grupie badanych – czekamy zatem na kolejne Państwa odpowiedzi.

A za przesłane ankiety serdecznie dziękujemy.

Albert Sadowski

Przewodniczący Rady Naukowej OBBS

Członkowie Rady Naukowej Fundacji OBBS

Aktualny skład Rady Naukowej Fundacji OBBS jest następujący:

Tytuł, nazwiskoAfiliacje
dr Ewa Jasiuk Uczelnia Łazarskiego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr mec. Magdalena Rycak Uczelnia Łazarskiego
doktorant mgr Elżbieta KornalskaUniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Sławomir Szostak Politechnika Warszawska, Zastępca Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr mec. Artur Rycak Uczelnia Łazarskiego
dr inż. Tomasz Wasiak ex. Politechnika Łódzka
dr inż. Albert SadowskiUczelnia Łazarskiego, ex. Politechnika Warszawska, ex. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Więcej informacji: http://obbs.pl/category/rada-naukowa/

Badanie OBBS – wpływ Korona-wirusa na BS-y

Zachęcam Szanownych BS-owców do wypełnienia ankiety badawczej Fundacji Naukowej Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dostępnej z menu głównego BS BLOG-a – opcja:

BADANIE OBBS – WPŁYW KORONA-WIRUSA NA BS-Y

oraz pod linkiem: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/badanie-wplyw-korona-wirusa-na-bs-y/

Ankieta dotyczy badania środowiskowej opinii społecznej nt. wpływu blokady gospodarki związanej z Korona-wirusem na sytuację ekonomiczną Banków Spółdzielczych. Opracowanie wyników badań będzie dostępne na stronach BS BLOG-a oraz na stronach Fundacji Naukowej OBBS (www.obbs.pl).

Oto jej treść:

I. Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?

1. Bardzo negatywny

2. Negatywny

3. Neutralny

4. Pozytywny

5. Bardzo pozytywny

II. W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych?

III. Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?

1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

IV. Sprzedaż nowych kredytów:

1. Radykalnie spadła

2. Spadła

3. Utrzymała się na mniej więcej poziomie sprzed blokady

4. Wzrosła

5. Radykalnie wzrosła

V. Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów?

VI. Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?

VII. Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?

VIII. Czy KNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?

1. Nie

2. Tak, złagodzono intensywność i wnikliwość kontroli

3. Tak, zwiększono intensywność i wnikliwość kontroli

IX. Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:

……………………………………………………………………

Korona-wirus a BS-y – ankieta 6

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 1

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Nie

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Nie

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Bank udziela mniej kredytów, jednak już teraz obserwujemy trend powrotu do „normalności”. Gorszy wynik nie jest katastrofą dla portfela banku i nie zmusza do redukcji personelu.

Korona-wirus a BS-y – ankieta 5

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 15%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Trudno powiedzieć

Sprzedaż nowych kredytów: : Radykalnie spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Trudno powiedzieć

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Perspektywy można określić jak sytuacja gospodarcza będzie w miarę możliwości stabilna.
Ponadto stopy procentowe będą powiązane ze stopą inflacji

Korona-wirus a BS-y – ankieta 4

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 1

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Trudno powiedzieć

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Nie

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: zmniejszono intensywność i wnikliwość kontroli

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku::

Korona-wirus a BS-y – ankieta 3

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Neutralny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : ok 7 procent

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Nie

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Nie

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Szanowni Państwo,
wpływ korona-wirusa byłby praktycznie nie odczuwalny gdyby nie spadek stóp procentowych. Wszystkie nakłady na środki ochrony (płyny, maseczki, osłony przyłbice) i postojowe pracowników są niczym przy spadku dochodów z oprocentowania kredytów i papierów dłużnych. Przykładowo lokując nadwyżki środków w bony pieniężne NBP oprocentowane 1,40% w BKG czy 1,48% w BPS po obniżce o 1,40 p.p przychody z tych papierów spadły niemal do zera. Alternatywa w postaci obligacji Skarbowych, BGK czy PFR ratuje sytuację ale tylko nieznacznie.
W tej sytuacji trafniejsze pytanie brzmi: czy Bank planuje ciąć koszty, czy podnosić prowizje na produktach. Z rozmów z osobami ze środowiska bankowego wynika, że III kwartał 2020r. ujawni skalę problemu, gdzie wiele banków może nie wyjść z wynikiem nawet na zero, a o zyskach dotychczasowych możemy wszyscy zapomnieć.
Istnieje uzasadniona obawa, że jeżeli ten poziom stóp procentowych utrzyma się w dłuższym horyzoncie czasowym, to nawiązując to artykułu Prezesów, rynek sam wymusi na Bankach rozpoczęcie procesów łączenia się – ważne aby zrobić to zanim straty zaczną zjadać kapitały i na zasadzie współpracy, a nie przejęcia.
Pozdrawiam serdecznie

Korona-wirus a BS-y – ankieta 2

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 15%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Trudno powiedzieć

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? :

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Tak

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Tak

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku::

Korona-wirus a BS-y – ankieta 1

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Bardzo negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 50

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Tak

Sprzedaż nowych kredytów: : Radykalnie spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Tak

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Tak

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku::

V Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi przepisami zmieniamy formułę naszego Biegu. V Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujawskim odbędzie się w sposób wirtualny.

W biegu nie obowiązuje limit czasu, więc osoby spacerujące mogą również wziąć udział.

Zachęcamy do udziału wszystkich zabieganych bankowców 😉

Zasady Biegu Wirtualnego:

 1. Uczestnik rejestruje się do Biegu (link do zapisów umieszczony jest w dalszej części artykułu)
 2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 10 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 19 – 23 czerwca 2020r. 
 3. Dystans należy pokonać biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 10 km
 4. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem. 
 5. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie organizatora www.bspk.pl lub w aplikacji organizatora. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
 6. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 
 7. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
 8. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 12 km, w wynikach będzie widniał czas z 12 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 10 km, ale mnie mniej niż 10 km.
 9. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie http://www.bspk.pl.
 10. Medale za udział w biegu będą wysyłane w ciągu 2-4 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika.

START: 19.06.2020

META: 23.06.2020

DYSTANS: 10 km

KATEGORIE OGÓLNE:

Kobiety – generalna, miejsca I-III

Mężczyźni – generalna, miejsca I-III

Najlepsza pracownica Banku, miejsca I-III

Najlepszy pracownik Banku, miejsca I-III

Kategorie Wiekowe miejsca I-III:

Kobiety: w kategoriach wiekowych : K-1 (16-29 lat), K-2 (30 -39), K-3 ( 40-49), K-4 (50-59), K-5 (60-69), K-6 (70 i starsze)

Mężczyźni: w kategoriach wiekowych : M-1 (16-29 lat), M-2 (30 -39), M-3 ( 40-49), M-4 (50-59), M-5 (60-69),M-7 (70 i starsze)

OPŁATA STARTOWA:

10zł – pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem;

20zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem oraz medalem jak w biegu tradycyjnym

Dodatkowe Informacje:

Marcin Zientara

marcin.zientara@bspk.pl

tel. 665564789

Rejestracja Online: https://zapisy.sts-timing.pl/623/

Opinia BS-owca o Korona-kryzysie

Jeden z przedstawicieli BS-ów napisał:

Szanowni Państwo,
wpływ korona-wirusa byłby praktycznie nie odczuwalny gdyby nie spadek stóp procentowych. Wszystkie nakłady na środki ochrony (płyny, maseczki, osłony przyłbice) i postojowe pracowników są niczym przy spadku dochodów z oprocentowania kredytów i papierów dłużnych. Przykładowo lokując nadwyżki środków w bony pieniężne NBP oprocentowane 1,40% w BKG czy 1,48% w BPS po obniżce o 1,40 p.p przychody z tych papierów spadły niemal do zera. Alternatywa w postaci obligacji Skarbowych, BGK czy PFR ratuje sytuację ale tylko nieznacznie.
W tej sytuacji trafniejsze pytanie brzmi: czy Bank planuje ciąć koszty, czy podnosić prowizje na produktach. Z rozmów z osobami ze środowiska bankowego wynika, że III kwartał 2020r. ujawni skalę problemu, gdzie wiele banków może nie wyjść z wynikiem nawet na zero, a o zyskach dotychczasowych możemy wszyscy zapomnieć.
Istnieje uzasadniona obawa, że jeżeli ten poziom stóp procentowych utrzyma się w dłuższym horyzoncie czasowym, to nawiązując to artykułu Prezesów, rynek sam wymusi na Bankach rozpoczęcie procesów łączenia się – ważne aby zrobić to zanim straty zaczną zjadać kapitały i na zasadzie współpracy, a nie przejęcia.
Pozdrawiam serdecznie

W tej chwili jestem pijany. Ale BEZOBJAWOWO…

W tej chwili boli mnie głowa. Ale generalnie czuję się świetnie i nie wezmę proszka. Bo mnie boli BEZOBJAWOWO…

Jestem też pijany. Ale zachowuję pełną trzeźwość umysłu, równowagę i koordynację. Mogę pracować i prowadzić auto. Bo jestem pijany BEZOBJAWOWO…

Co za absurd??? Choroba bezobjawowa! W ZSRR była schizofrenia bezobjawowa – zamykano na nią oponentów Partii w psychiatrykach. Teraz „bezobjawowo” chorują górnicy – 95% „z wirusem” nie ma objawów (reszta pewnie objawy przeziębienia, bądź grypy – o zgonach wśród górników jakoś nie słychać). Zamyka się ich na kwarantannach, ponieważ od dawna już szykowali się „na stolicę”, na protesty.

Rozwój „pandemii” w Polsce to ściema, polityczne uwarunkowana ściema. Testy robi się głównie w kopalniach, 80% wykryć jest więc na Śląsku. Z tego 95% przechodzi „bezobjawowo”.

Czy władza ma ludzi za takich ekstremalnie tępych bez-mózgów? Zastanawiam się jak ciężko taką żabę przełknąć sympatykom Partii. No chyba, że w ogóle tego nie analizują. Niewykluczone, że tak…

Trzeźwiejemy; tylko połowa Polaków chce się zaszczepić na coś co nazywają „COVIDEM-19”

Trzeźwiejemy 🙂

Wyniki badań, opublikowanych przez portal „Radia ZET”, zaskakują bardzo pozytywnie; myślałem, że to będzie nikły odsetek społeczeństwa, tymczasem aż co 4-ty (!) Polak nie chce zaszczepić się na coś, co nazywają Covidem-19! Również co 4-ty badany nie ma wyrobionego zdania. Jedynie połowa respondentów deklaruje chęć przyjęcia szczepionki.

Kluczowe jest to, że określenie „anty-szczepionkowcy” wprowadza w błąd. Właściwe jest określenie ANTY-PRZYMUSOWCY. Każdy niech sobie wstrzykuje co tam chce; chodzi o to, by nie było przymusu szczepień.

No proszę 🙂 Ludzie trzeźwieją. A może „przebudzenie” jednak przybierze większe rozmiary, niż można było kiedyś przypuszczać?? 🙂

Trzeba cały czas propagować informacje o prawdziwym obliczu systemu – w aspekcie ekonomicznym, społecznym, politycznym i duchowym. Wtedy „przebudzonych” będzie coraz więcej… Tak, trzeba propagować – wszak „żyje się nie tylko po to, by przeżyć” 😊

Link do artykułu: https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Szczepionka-na-COVID-19-tylko-47-proc.-Polakow-zamierza-sie-szczepic?fbclid=IwAR18IU5HLKwAdqz7jaCcxsdUNUcC49MMnYzyWltK5osT7YUm3frZwIGlvik

O łobuzach i zbrodniarzach z WHO…

Ta WHO to banda durniów, czy banda łobuzów, zajmujących odurnianiem lekarzy i reszty społeczeństwa? Obstawiam to drugie. Łobuzów – to mało powiedziane. Po tym, co wyczyniali w Europie, przy pseudo-epidemiach ptasiej grypy i świńskiej grypy, można ich nazwać oszustami i naciągaczami. A po tym, co wyczynili w Afryce, eksperymentując ze szczepionkami na tubylczych ludach, można ich nazwać zbrodniarzami.

WHO przyznała właśnie, że maseczki – w zdecydowanej większości przypadków – nie miały sensu… Bo propagacja wirusa wśród „bez-objawowców” praktycznie nie istnieje. Jestem przekonany, że wiedzieli to od początku, a maseczki były po to, żeby u „ciemnego ludu” podsycić psychozę, strach przed „pandemią”. I daliśmy się oduraczyć, z tym, że część ludzi już wytrzeźwiała. A część – nie.

Należy pamiętać, że WHO to nie żadna organizacja pożytku publicznego, tylko międzynarodowa FIRMA marketingowa, zajmująca się propagandą mającą stymulować sprzedaż koncernów farmaceutycznych. Utrzymywana jest głównie z dotacji tych koncernów, więc ma być tubą propagandową ich interesów.

„Jeżeli się boisz, już jesteś niewolnikiem”…

ANDIA: PiS nie jest partia prawicowa. Rządzą nami bolszewicy najgorszej maści, krętacze i oszuści

BS BLOG jest medium pluralistycznym, gdzie każdy ma prawo zamieścić swoją opinię.

Krytyczny komentarz ADNII nt. opcji rządzącej (pisownia oryginalna):

„Ten syjonistyczny, rozpasany do granic wytrzymalosci rzad pisowski poszedl na lewackiej fali „fake newsów”. Klamie, ciągle klamie, a glownym klamcą jest Morawiecki, ktory stal sie juz slynny od przezwiska ” Pinokio „. Te zydowskie wstretasy, o zmienionych nazwiskach na polskie, nie osiagnely celu w 100%, Polowa z nas juz wie, ze KORONA virus to wielka sciema, mająca wspomoc marksistowski ruch globalego ocieplenia, dązacy do zamkniecia przemyslu, kopaln i duszy kazdej gospodarki – malych przedsiebiorstw, a przy okazji zaszczepienia nas toksycznymi szczepionkami i obnizenia liczby populacji. Nasz minister zdrowia – Szumowina nad szumowiny jest niby profesorem nauk medycznych, ale czy to prawda? Dzierzyl juz wazne stanowiska w ministerstwie finansow, ministerstwie szkolnictwa i wszedzie, czego dotknął, pojawil sie smrod korupcji, bylejakosci, prywaty, kolesiostwa i konfliktu interesow. PiS nie jest partia prawicowa. Rzadzą nami bolszewicy najgorszej masci, kretacze i oszusci, ktorzy pod plaszczykiem prawicowosci i socjalistycznego rozdawnictwa tumanią starszą czesc spoleczenstwa.”

To, że jedni są bogaci, a inni biedni jest wspaniałe

Prawica (nie mylić z Partią!) jest za tym, abyśmy sami gospodarowali jak największą częścią naszych pieniędzy. Socjaliści (np. z Partii) chcą, by nasze pieniądze wydawali za nas urzędnicy. Dlaczego?

Bo lewicowość jest kategorią psychiczną, a nie intelektualną. Ktoś zostaje lewicowcem nie dlatego, że nie rozumie ekonomii, tylko dlatego, że został wychowany z deficytem samodzielności i brakiem wiary w jednostkę. I uważa, że bez państwa, na własną rękę, nie może nawet bąka puścić. Państwo, państwo, państwo, państwo – to ma na ustach przedstawiciel lewicy.

Prawicowiec stawia na jednostkę, na indywidualizm, na samodzielność. Człowiek lewicy – na państwo i jego opiekę. Na socjal, wyrównywanie szans, na solidarności, prowadzaca do równego podziału BIEDY.

Jedna z najpiękniejszych cech kapitalizmu są nierówności społeczne. To, że jedni są bogaci, a inni biedni jest wspaniałe; motywuje do pracy i bogacenia się, by wejść do grona tych lepiej sytuowanych. Do pracy. Do realizacji ambicji i planów. „Sprawiedliwość społeczna”, redystrybucja, socjal prowadzą do biedy i dziadostwa, jakie mieliśmy w PRL.

Dlatego dziki, drapieżny kapitalizm jest najlepszym z ustrojów. Bo motywuje ludzi do dzialania i progresu. Socjalizm – do lenistwa i siedzenia na zasiłkach. Poznałem osobiście kilkunastu ludzi z grona 100 najbogatszych Polaków. Nigdy nawet przez myśl mi nie przeszła koncepcja „zabrać bogatym i dać mi”. Zwykle myślałem, jak działać, by też się wzbogacić. Tymczasem socjalista nie chce się rozwijać; chce pasożytować na ludziach sukcesu. „Zabrać bogatym i dać mi”. Co to jest? To jest podłość. I niesprawiedliwość społeczna. Chcesz mieć? – to zdobądź sam. Nie zabierają innym, bogatszym.

Dlatego zawsze ludzie uciekali do kapitalizmu; z PRL do RFN, z Kuby do Ameryki, z Chin do Hongkongu. Ludzie kochają kapitalizm, nienawidzą socjalizmu w głębi duszy. Mimo, że głosują inaczej. Kapitalizm to progres, to sprawiedliwość, to motywacja, to ambicja, to chęć, by przeć do przodu. Socjalizm to uzależnienie od państwa, bieda, dziadostwo, regres i nieróbstwo.

Równie wspaniały i progresywny, jak kapitalizm jest brak poczucia bezpieczeństwa. To twórcza siła, motywująca do rozważnego, odpowiedzialnego życia. Sun Tsu w „Sztuce Wojny” napisał: „pokój osłabia siłę ducha”. Tak – tylko stan nieustannego ryzyka, zagrożeń i walki motywuje do wysiłku, do starań, do rozwagi i mądrości życiowej. Socjalizm daje poczucie bezpieczeństwa, które jest zabójcze dla społeczeństw.

P.S. Osobiście lubię i szanuję Pana Zandberga z Partii Razem (choć się często z nim nie zgadzam), za ideowość, inteligencję i piękną barwę głosu…

W kwestii wychowania dzieci…

Znalezione w internecie…

Jak sprawić, by Twoje dziecko nie głosowało na socjalistów?
Oto podpowiedź pokazująca, że ta tzw. „sprawiedliwość społeczna” jest wielką niesprawiedliwością i demoralizacją.

Najbliższe szkolenia ON-LINE

26.03 Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej

27.03 Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

30.03 Informatyka w zarządzaniu bankiem – dla managerów

02.04 Kurs Inspektora Ochrony Danych

03.04 Warsztaty tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych

07.04 Technologie sieciowe i bezpieczeństwo sieci komputerowych

08.04 Bezpieczeństwo Bankowości Internetowej

Programy, szczegóły: http://www.kerberos.pl/szkoleniaBS.pdf

Platforma ClickMeeting – szkolenia ON-LINE
Godziny szkoleń: 10 – 15
Koszt: 490 zł + VAT (23%)
Informacje, zgłoszenia
Katarzyna Wiśniewska, Koordynator Szkoleń i Konferencji
kom. 600 873 667, katarzyna.wisniewska@kerberos.pl

RADO ujawnia brutalną prawdę o BS BLOG-u ;-)

Sz. Kom. RADO pisze:

Ot cała prawda o tym blogu. Na temat, który interesuje środowisko BSów Autor sklecił jedno zdanie. A na tematy polityczne całe, propagandowe tyrady …

🙂 Skoro Sz. Komentator czuje deficyt opinii nt perspektyw przetrwania BS-ów, zachęcam do zamieszczenia opinii własnej..

Ja swoją już wyraziłem; uważam, że nikt obecnie nie jest w stanie miarodajnie prognozować losów BS-ów w Korona-kryzysie.

TYLER DURDEN: Adolf Hitler zrobił wiele dobrego w kwestii przestrzegania praw zwierząt

Sz. Kom. TYLER DURDEN odnosi się do moich słów:

AS: “Nie widział Pan nigdy człowieka, który jedne rzeczy robi dobrze a inne źle? “

TD: Tak, na przykład Adolf Hitler zrobił wiele dobrego w kwestii przestrzegania praw zwierząt. Mimo to nikt nie powołuje się na niego, w pozytywnym sensie, by potępić antysemityzm.

AS: „Proszę spojrzeć chociażby ostatnie wzrosty cen – spowodowane właśnie podnoszeniem płacy minimalnej i wprowadzeniem, bądź podniesieniem, 33 podatków przez aktualną mutację koalicji PiS-PO.”

TD: Podobny poziom inflacji jest w Czechach i na Węgrzech, a zatem wzrost cen wynika z tego, że Polska leży w Europie Środkowo-Wschodniej, a nie z polityki rządu.

Ponadto z badań naukowych (https://www.nber.org/papers/w26691) wynika, że wzrost płacy minimalnej powoduje poprawę zdrowia dzieci osób najmniej zarabiających, a więc jest dobry, bo likwiduje zło, jakim jest kiepski stan zdrowia naszych pociech.

Dr Mentzen o wypowiedzi Prof. Glapińskiego (Prezes NBP)

Dr Mentzen:

„Jeszcze na sam koniec cały na biało wjechał prezes NBP Adam Glapiński, twierdząc, że wzrost gospodarczy wyniesie w Polsce około 2% a modele NBP nie przewidują możliwości recesji. Świetnie, co za wspaniała wiadomość. Skoro modele w NBP nie przewidują recesji, to możemy się rozejść i przestać przejmować, przecież prezes NBP wie co mówi, prawda?”

Dalej dr Mentzen pisze:

„Spójrzmy na dane które właśnie przyszły z Chin za styczeń i luty. Produkcja przemysłowa spadała tam o 13,5%, sprzedaż detaliczna o 20,5% a inwestycje o 24,5%. Przez ostatnie dekady te wartości nigdy nie były w Chinach ujemne! Tymczasem nasze orły twierdzą, że epidemia koronawirusa w zasadzie nie zaszkodzi naszej gospodarce, a giełda pewnie spadła do poziomów sprzed kilkunastu lat dla beki. Co tam giełda, dolar wzrósł o 40 groszy w kilka dni również dla żartu, przecież nic złego się nie dzieje. Żeby tego było mało, prezes Glapiński dorzucił do pieca stwierdzeniem, że NBP dysponuje „nieograniczonymi ilościami pieniędzy”. Właśnie tego się boimy! Te nieograniczone ilości pieniędzy z banku centralnego przerażają ludzi mających oszczędności, którzy boją się inflacji. Jeszcze kilka takich tekstów i w bankach skończy się gotówka.”

KASMAC pyta: czy BSy to przetrwają?

Sz. Kom. KASMAC pyta:

A jak tam, Panie Albercie, zapatruje się Pan na kwestię drastycznego obniżenia stóp procentowych ? Czy BSy to przetrwają ?

ODPOWIADAM: Myślę, że nikt, na tym etapie, nie jest w stanie udzielić sensownej odpowiedzi na pytanie Sz. Komentatora.

Komplementy Sz. Kom. TYLERA DURDENA zawsze mnie wzruszają… :-)

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

1. Rzuca Pan gromy na amerykański imperializm cytując Ronalda Reagana, który prowadził imperialną politykę w Ameryce Południowej.

MÓJ KOMENTARZ: A cóż w tym dziwnego? Nie widział Pan nigdy człowieka, który jedne rzeczy robi dobrze a inne źle? 🙂


2. Stylizuje się na sumienie prawicy jednocześnie przyznając do światopoglądu będącego mieszanką różnych wrażliwości, w tym skrajnie lewackich.

MÓJ KOMENTARZ: Dziękuję, Pana komplementy zawsze mnie wzruszają. Prawica nie eliminuje państwa – prawica twierdzi, że państwo powinno zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom. To naturalne, że w sytuacji wojen, katastrof, epidemii, od wolnego handlu ważniejsze jest zdrowie i życie ludzi. To pogląd obowiązujący na prawicy – proszę choćby spojrzeć na jedyną prawicową partię w Polsce – Konfederację. Oni też są za blokadą granic (więc, w tym, i handlu).

3. Stroi się Pan w szaty świętoszka, który potępia wszelkie zło, jednocześnie sprzeciwia podwyższeniu płacy minimalnej, jedynego skutecznego środka ograniczającego zło jakim jest wyzysk najbiedniejszych Polaków.

MÓJ KOMENTARZ: Bo sztuczne regulowanie wynagrodzeń jest ZŁE i uderza właśnie najbardziej w NAJBIEDNIEJSZYCH. Proszę spojrzeć chociażby ostatnie wzrosty cen – spowodowane właśnie podnoszeniem płacy minimalnej i wprowadzeniem, bądź podniesieniem, 33 podatków przez aktualną mutację koalicji PiS-PO. Te wzrosty cen zjadają wzrosty płacy minimalnej. Jedynie skarb państwa ma większe wpływy z podatków. Powiem Panu, że podziwiam sam siebie, że mam energię to tłumaczyć po napisaniu na ten temat 7384 artykułów na BS BLOG-u…

4. Powołuje się na Romana Dmowskiego i Jacka Bartosiaka prezentując przy tym poglądy na politykę zagraniczną, które ci panowie określają jako niedojrzałe.

MÓJ KOMENTARZ: Być może więc wychodzi na to, że moje poglądy są niedojrzałe. Ale powiem Panu, że w 100% je podzielam, nawet jeżeli w jakichś punktach są niezgodne z opiniami w/w Panów.

Prognoza Sz. Kom. TYLERA DURDENA

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

Na ogół pierwsze reakcje rynków na newsy makroekonomiczne oraz poniedziałkowe sesje giełdowe są pułapką. Dlatego prognozuję, że koronowirus za kilka miesięcy się skończy, spowoduje krótkotrwała recesję, która usprawiedliwi nowe QE, z czego większość trafi na rynki finansowe. Dzięki temu klasa ludowa i średnia będą jeszcze biedniejsze, a bogaci jeszcze bogatsi.

MÓJ KOMENTARZ: Co do głębi konsekwencji ekonomicznych – nie wiem, czy to będzie krótkotrwała recesja, czy głębsza zapaść.

Natomiast zgodzę się z Panem, że duży kapitał dokona zakupów, gdy giełdy będą nisko. Tak jak było choćby po bitwie pod Waterloo, gdzie Rodzina Rothschildów przejęła większość aktywów Wielkiej Brytanii.

Nie zdziwiłbym się, gdyby cała to wirusowe zamieszanie było wywołana z premedytacją w tym celu, żeby zbić giełdy w dół i dokonać zakupów.

Pan Doktor Bartosiak dokonał niedawno analizy wpływu koronawirusa na obecną sytuację geopolityczną

A’ propos koronawirusa. Jak powiedział Keynes, w ramach projekcji wynikającej z prowadzonych przez niego badań makroekonomicznych, „w dłuższym horyzoncie czasowym wszyscy będziemy martwi” . To swojego rodzaju pocieszenie dla tych, którzy boją się umrzeć od koronawirusa, albowiem, w mojej ocenie, nic tak człowieka nie pocieszy, jak cudze nieszczęście . A skoro i tak każdy, wcześniej czy później, umrze, to taka perspektywa słusznie odpędza chwilowy pesymizm 🙂 Zamartwianie się koronawirusem jest tyle irracjonalne, ze statystycznego punktu widzenia, co trudne do wdrożenia – za emocjonalnego punktu widzenia. Jako osoba nie potrafiąca znaleźć w sobie głębszego pesymizmu w dyskutowanej materii, z zainteresowaniem przysłuchuję się temu, co mają na temat pandemii do powiedzenia ludzie, których cenię i z ogromną atencją słucham.

Jeden z moich – nie zawaham się użyć tego określania – idoli, Pan Dr Mec. Jacek Bartosiak (prawnik, specjalista od geopolityki i analiz przepływów strategicznych), miał niedawno bardzo ciekawą wypowiedź. Trudno znaleźć u Pana Doktora nieciekawą wypowiedź; mnie się to nie udało, a mam za sobą wiele, wiele godzin słuchania jego wykładów o geopolityce oraz krótką, bardzo osobistą rozmowę z tym naukowcem 🙂 Otóż, gdy Pan Doktor Bartosiak przybył do obiektu, w którym miał wygłosić wykład, na korytarzu zapytał mnie: „Tędy do sali?”. Z prawdziwą głębią intelektualną i pełną odpowiedzialnością za prawdę swoich słów odpowiedziałem: „TAK”. Lubię rozmowy z interesującymi ludźmi, jakikolwiek byłby ich temat… Pan Doktor Bartosiak należy to tej kategorii naukowców, którzy NIE boją się używać publicznie słowa „nie wiem” (a rozmawiałem z wieloma naukowcami i wiem, że nie jest to powszechna własność w tym środowisku). Ponadto, dr Bartosiak należy też do tej kategorii osób, które mają bardzo ładny, ciepły tembr głosu. Obie te własności u ludzi szczerze cenię… 

Pan Doktor Bartosiak dokonał niedawno analizy wpływu koronawirusa na obecną sytuację geopolityczną. Otóż wpływ ten jest ogromny, wręcz nie do przecenienia – stał się determinantem kształtu tej globalnej polityki. Wysłuchałem niedawno wypowiedzi dr Bartosiaka. Pozwolę sobie przedstawić Wam jej syntetyczne ujęcie:

Otóż obecność koronawirusa w naszej globalnej rzeczywistości stawia, w mojej opinii, na głowie pewną powszechną percepcję wzorców kulturowych, zakładanych jako istniejące w pewnych regionach geograficznych. Zacznijmy od początku – kilka spostrzeżeń:
– ze statystycznego punktu widzenia, skala szkodliwości wymiaru medycznego pandemii, jest niezbyt wysoka; poziom depopulizacji będzie najpewniej znikomy (choć dla wielu przybierze to formę osobistych tragedii – cóż, taki jest ten świat)
– pandemia wprowadza bardzo istotne zaburzenie tzw. „przepływów strategicznych”, a więc szeroko rozumianych przepływów pracy, towarów, ludzi, usług i kapitału; generalnie – DEWASTUJE obowiązujący podział pracy i wytwórczości w ramach społeczności regionalnych, czy lokalnych, jak również dewastuje podział przepływów w międzynarodowych relacjach gospodarczych,
– z powyższego punktu, jednoznacznie i bezpośrednio, wynika szeroka skala ZERWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (wszelkiej maści środków produkcji i tworzenia usług), co jest brutalnym ciosem hamulcowym w globalną gospodarkę,
– kapitał wycofuje swoje wsparcie dla biznesu – nie tylko kapitał krótkoterminowo – spekulacyjny, ale i ten, nastawiony na operowanie w długich terminach, z celami strategicznymi. Obowiązującą strategią staje się przetrwać, ochronić zasoby – nawet za cenę utraty zysków z pracy kapitału. Giełdy odpowiedziały już dramatycznie; amerykańskie, zachodnioeuropejskie, ale też i nasza krajowa – spadek indeksu WIG o kilkadziesiąt procent. Kapitał chce przetrwać – nawet nie myśli o progresie, o multiplikacji stanu posiadania.

Kolejny szok, jaki doznałem, to informacje o podejściu do czynnika ludzkiego wobec pademii. Utrwalony stereotyp „cywilizowanego Zachodu”, wobec „prymitywnego”, „azjatyckiego” postrzegania wagi zasobów ludzkich i rangi jednostek nie wytrzymał praktycznej weryfikacji. Otóż polityka w zakresie walki z pandemią Chin, Hong Kongu, Korei, wydaje się być jakże humanitarna, wobec bestialskiej polityki – niby cywilizowanej – Wielkiej Brytanii (a przymierzają się do takie również Stany Zjednoczone).

Chiny realizują koncepcję powstrzymywania propagacji zagrożenia w swoim regionie. Przedsięwzięto bardzo radykalne środki prewencyjne, przejawiające się m.in. w poniższym:
– zabroniono opuszczania mieszkań 400 mln (!) ludzi,
– 15 mln ludzi w Wuhan przez miesiąc żywiono w formie cateringu dostarczanego do domów,
– skłoniono, bądź zmuszono 40 000 woluntariuszy (?) do wsparcia służb medycznych,
– zatrzymano gospodarkę (poprzez wymusznie zerwania łańcuchów dostaw) prowincji wokół Wuhan, jak równiż sąsiednich prowincji,
– poniesiono ogromne koszty realizując NAJWIĘKSZĄ DOTYCHCZAS NA ŚWIECIE operację walki z pandemią.

I? ODNIESIONO SUKCES.

Tymczasem, jak reaguje humanitarny, demokratyczny rząd Wlk Brytanii? Otóż na stadionie Chelsea odbywa się impreza masowa. Szkoły działają, żeby pielęgniarki, zamiast zajmować się swoimi dziećmi, przychodziły do pracy. Strategia jest następująca:

pozwólmy wirusowi przetoczyć się przez kraj, zabije on ileś tam osób, ale wskutek procesów fizjologicznych, społeczeństwo wytworzy pewną odporność na zagrożenie. I tak wygramy.

Po co to? Żeby NIE ZERWAĆ ŁAŃCUCHÓW DOSTAW. Żeby kapitał nie odnotował strat na pozycjach swoich inwestycji. I żeby, per saldo, wzmocnić odporność biologiczną populacji. Co ma zaskutkować niezmniejszeniem konsumcji. Tego kapitał przecież nie chce.

To się, rzecz jasna, nie musi udać. Jest to oparte na twz. kalkulacji ryzyka, czy tzw. „akceptacji ryzyka”.

Piękna lekcja – nieprawdaż? Kolejna porcja wiedzy o świecie; kapitał stosuje normy humanitarne, tak długo, jak długo jest to dla niego opłacalne. Gdy być przestaje, szuka innej opcji i… buduje nową „moralność”. Słusznie zauważył Marks, że moralność jest pochodną obowiązujących społecznych stosunków gospodarczych. I im służy.

Tyle tytułem krótkiego streszczenia wypowiedzi Pana Doktora Bartosiaka. Cała wypowiedź na YT („Doktor Bartosiak o Koronawirusie”)

Cóż by począć w tym jakże pięknym i okrutnym świecie, gdyby nie było jazzu?? Miles Davis „Human Nature” – czyli „LUDZKA NATURA”:

Dr Mentzen: dziś w nocy amerykański FED odpalił finansową broń atomową

Jeden z moich ulubionych ekonomistów, dr Sławomir Mentzen zamieścił poniższe na swoim profilu. Robi się „wesoło”; następuje zrywanie łańcuchów dostaw. Giełdy pikują w dół. Federalna Rezerwa wyzerowała stopy procentowe, zniosła rezerwę obowiązkową i planuje dodruk 700 mld dolarów. Te posunięcia dr Mentzen nazywa „odpaleniem finansowej bomby atomowej”. Dla zainteresowanych szczegółami polecam poniższy materiał Pana Doktora Mentzena:

„Dziś w nocy amerykański FED odpalił finansową broń atomową. Obniżyli stopy procentowe do zera, zlikwidowali rezerwę obowiązkową oraz obiecali wydrukować 700 mld dolarów. Zmieściłem to w jednym zdaniu, ale każdy student I roku ekonomii powinien rozumieć jak wielka to jest interwencja i w jakiej desperacji jest FED. Oni więcej nie mogą już zrobić, na samym początku wystrzelali się z całej amunicji. Giełdy od razu zareagowały wyprzedażą. Sytuacja gospodarcza jest dramatyczna, łańcuchy dostaw zostały przerwane, całe gałęzie gospodarki zostały unieruchomione. Nikt jeszcze nie wie jakie to będzie miało konsekwencje. Nikt nie wie komu skończą się zapasy, kto zbankrutuje, które państwo będzie w jak wielkim kryzysie a które państwo stanie się niewypłacalne. Nikt. Tymczasem analitycy bankowi prześcigają się z rewizjami swoich prognoz sprzed tygodnia. PKB wzrośnie o 0,9% oznajmia jeden, drugi z poważną miną ogłasza, że jednak z excela mu wyszło, że będzie to 1,2%.

Jeżeli ktoś wam pisze, że rewiduje prognozę wzrostu PKB do powiedzmy 0,8% to znaczy, że czytacie idiotę. Nie da się w obecnej sytuacji stawiać żadnych prognoz. To jest bardziej niemożliwe niż próba przewidzenia czy równo za cztery lata będzie padał deszcz i ile będzie stopni. To jest astrologia a nie nauka, to nie jest prognozowanie. Jeżeli za kilka tygodni epidemia się cudownie skończy, to straty będą umiarkowane. Ale jeżeli obrazki z Lombardii rozleją się na całą Europę, to mamy największy problem od II wojny światowej. Jeżeli ktoś podaje prognozę wzrostu PKB z dokładnością do jednej dziesiątej procenta, to jest idiotą. To nawet nie jest astrologia, to jest w pełnym tego słowa znaczeniu rumpologia.

Musimy się przygotować na najgorsze. To jest właśnie jeden z tych nielicznych momentów, gdy państwo musi zainterweniować. Zaraz naprawdę wielu przedsiębiorców nie będzie miało pieniędzy, zaraz zaczną się zwolnienia, firmy będą upadać. Potrzebne są zdecydowane działania. Mnóstwo ludzi wykonuje teraz zbędną pracę, która nie jest potrzebna ludziom tylko państwu. Czemu nikt nie przełożył terminów wysyłania deklaracji ZUS, VAT, JPK? Do końca marca trzeba zrobić sprawozdania finansowe, na co to komu teraz? Czemu nie zawiesić RODO, CRBR, JPK i innych pomysłów? Trzeba natychmiast zwolnić pieniądze na kontach split payment. Chcecie żeby ludzie siedzieli w domach? To nie każcie im robić zbędnych zadań. Potrzebujemy teraz nieskrępowanej i szybko reagującej na wydarzenia przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy aby przeżyć muszą błyskawicznie dostosowywać się do warunków, do pracy zdalnej, do sprzedaży na wynos jedzenia, do wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Te tony zbędnych przepisów i regulacji można było wytrzymać w czasach zdrowia i pokoju. Teraz nie mają one żadnego sensu.

Władza musi działać szybko i zdecydowanie. Ratować trzeba nie tylko nasze zdrowie ale i nasza gospodarkę. Tymczasem słyszę, o jakichś gwarancjach do kredytów na kwotę kilku miliardów złotych, zniesieniu opłaty prolongacyjnej, czy wydłużeniu odliczania straty z tego roku. Czy to jest jakiś żart? Czy naprawdę ktoś uważa, że brak opłaty prolongacyjnej cokolwiek pomoże? To jest kosmetyka, to jest zupełne niedocenienie sytuacji. Ja rozumiem, że rząd ma prezentowane od lat podejście, że przedsiębiorcy to złodzieje i należy nimi gardzić. Ale ci przedsiębiorcy są równocześnie pracodawcami. I jeżeli zaczną zwalniać, to zwyczajni ludzie stracą jakiekolwiek źródło dochodu. Ratując przedsiębiorców ratuje się pracowników, w ten sposób o tym myślcie. Bo gdy za miesiąc ludzie nie dostaną wypłaty, to pretensje będą mieli do noszonego teraz na rękach rządu.

Mam nadzieję, że to tylko pierwsze wyjściowe propozycje, a w tajemnicy szykują tam prawdziwy program pomocowy. W przeciwnym wypadku będzie dramat.”

Przesuwamy V „Głos IT BS-ów” na CZERWIEC

Z uwagi na ogólną sytuację epidemiczną w Polsce przesuwamy  V „Głos IT BS-ów” na CZERWIEC. Dokładny termin podamy wkrótce.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji. Informacje: katarzyna.wisniewska@kerberos.pl

Dzień I: Organizacja i zarządzanie IT w Banku Spółdzielczym

9:30 – 10:00 Rejestracja
Mariusz Ziemiańczyk (Pieniński BS)
Efektywne zarządzanie strukturą bilansu Banku

Edward Tybor (Tatrzański BS)
Procesy łączeniowe w Bankach Spółdzielczych

Tadeusz Nosek, Piotr Karpowicz (BS Wysokie Mazowieckie)
Cyberbezpieczeństwo w Bankach Spółdzielczych w świetle uczestnictwa w testach Cyber-EXE
Przerwa kawowa
Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)
Monitorowanie i zarządzanie zdalnym dostępem dla podwykonawców zewnętrznych (umowy serwisowe)

Jacek Lewadowski (BS Sztum)
Nie taki straszny ten Audyt SSO

Roland Węgrzynowski (Gospodarczy BS w Barlinku)
SfinX – system wspierający sprzedaż kredytów… A może już CRM?…
13:00 – 13:30 Obiad
PANEL DYSKUSYJNY: Czy projekty międzybankowe mają szansę i dlaczego BS-y decydują się na takie rozwiązania?
Prowadzenie: Roland Węgrzynowski (Gospodarczy BS w Barlinku)
Panel z udziałem Jarosława Grochowskiego (Prezes Zarządu CRUZ)

Radosław Kuleczka (BS Krośniewice)
Cyfryzacja usług bankowych – szanse i zagrożenia, oraz wyzwania, przed jakimi stoją lokalne Banki Spółdzielcze

Grzegorz Konsek (OK BS)
Metody ochrony bankowości elektronicznej przed fraudami w OK Banku Spółdzielczym

Robert Pełka (BS Biała Rawska)
PSD2 – czy wszystko się udało?

Janusz Kurczych (były pracownik Banku Spółdzielczego)
Kilka słów praktyka na temat bezpieczeństwa, ryzyka i modelu biznesowego
(Prezentacja bez lokowania produktów…. 😉 )
Kolacja (dla chętnych)

Dzień II: Technologie IT w Banku Spółdzielczym

Początek: g. 09:00
Grzegorz Zontek (BS Porąbka)
Darmowy Help Desk i Service Desk na bazie oprogramowania GLPI

Dominik Konieczny (Krakowski BS)
Wybrane zabezpieczenia systemów bankowych stosowane w Bankach Spółdzielczych – na przykładzie Banku KBS

Łukasz Bielawski (BS Bydgoszcz)
Integracja systemów informatycznych od różnych dostawców

PANEL DYSKUSYJNY: Problemy z integracją systemów informatycznych w Bankach Spółdzielczych
Prowadzenie: Łukasz Bielawski (BS Bydgoszcz)
Przerwa kawowa
Andrzej Dubis (Podkarpacki BS)
Autoryzacja i autentykacja w bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej w związku z PSD2

Tomasz Miechur (Pieniński BS)
Zabezpieczenia bankowości internetowej / mobilnej w systemie Novum

Marcin Mierzwa (BS Leżajsk)
Nowoczesna strona WWW w oparciu o rozwiązania WordPress

Piotr Witczak (były pracownik Banku Spółdzielczego)
Przegląd zagrożeń IT za 2019 rok – przegląd publikacji

Błażej Spyra (Orzesko – Knurowski BS)
Czy narzędzie do monitoringu fraudów musi być skomplikowane? Czym skutecznie i darmowo monitorować środowisko?
13:00 – 13:30 Obiad

TYLER DURDEN: pierdołowate państwo, które Pan proponuje, leżące między Rosją, a Niemcami musi skończyć tak jak I RP

Sz. Kom. TYLER DURDEN pisze:

Pierdołowate państwo, które Pan proponuje, leżące między Rosją, a Niemcami musi skończyć tak jak I RP. Państwo polskie potrzebuje pieniędzy, by być niepodległym i nie mam na myśli tyko wojska (bo to oczywiste), ale również projekty, które dają szansę na wyrwanie się ze statusu podwykonawcy niemieckiej gospodarki: repolonizację sektora finansowego, CPK (daje możliwość zarabiania na położeniu Polski w środku Europy), Trójmorze, ekspansję na Białorusi (dlaczego to Chińczycy, a nie Polska udzieliła Łukaszence kredytu dającego mu pole manewru w negocjacjach z Putinem), czy na Ukrainie (dlaczego Polska nie kupi Motor Siczy, ukraińskiego przedsiębiorstwa z unikalną technologią, które stoi na granicy bankructwa, a z powodów politycznych nie może zostać sprzedane Chińczykom).

AD VOCEM: Może lepiej uszczelniać system podatkowy i obniżać podatki zamiast nieudolność w ich poborze rekompensować sobie podnoszeniem podatków

„Oprócz tego, podatki są umiarkowane”… Jest lepiej niż u innych, to po co to równać do najgorszych podnosząc podatki ?. Status potęgi ? Przesada, a jeśli.. Raczej przyczyny szukałbym nie wysokości podatków bo daleko im do ideału a w tym, że instytucje finansowe grają polską złotówką sztucznie zaniżając jej kurs i dlatego rozwija się eksport zaniżonych wartościowo towarów., Proszę popatrzeć na kraje rozwijające się, które weszły do strefy Euro. Nie ma nic gorszego od sztywnego kursu dla kraju goniącego kraje rozwinięte gospodarczo.
Wysokie podatki jako forma odwetu za złą dystrybucję dóbr nie jest właściwą drogą. I przeczy X przykazaniu. Jeśli „rzecz która jego jest” została wzięta w posiadanie bliźniego wbrew prawu i dobrym obyczajom to niech zostaną uruchomione mechanizmy prawne. Niestety obecnie często działalność gospodarcza opiera się nie na solidności, a na bezczelności, chamstwu w myśl zasady że pierwszy milion trzeba ukraść lub na nieświadomości skutków i fantazji ułańskiej…A jak się nieuczciwie, niezgodnie z prawem uda to pojawia się w otoczeniu rozgoryczenie na nieskuteczne mechanizmy egzekwowania prawa. I zawiść do wszystkich, którzy się wzbogacili. Niezależnie od tego, czy doszli do tego nieuczciwie czy nie. Może lepiej uszczelniać system podatkowy i obniżać podatki zamiast nieudolność w ich poborze rekompensować sobie podnoszeniem podatków, tym którzy je płacą i nie mają możliwości ich unikania. Czyli najbiedniejszym i uczciwym. Widać jakąś analogię? 2 miliardy z podatków bo nieuczciwi nie płacą abonamentu. Naprawdę czy społeczeństwo tego pragnie?

AD VOCEM: Jeśli kolega jest za wyższymi podatkami to może zaproponuję w ramach testu o jakie Panu chodzi? VAT 35%. […] A może większa akcyza na paliwo x 1,2. Może katastralny?

AD VOCEM do KASMACA:

Szanowny kolego. Nie chcesz samodzielnie dzielić się z innymi swoim dorobkiem? Trzeba Ci go pod przymusem zabrać, żeby spożytkować na cele które urzędnicy uznają za stosowne? A jak z płaceniem abonamentu? Też trzeba zabrać w podatku? To jakaś nieznana mi forma masochizmu finansowego. Ale po co do tego zatrudniać aparat państwowy i ponosić koszty? Proszę napełnić kieszenie środkami pieniężnymi i udać się wieczorem w miejsce które, stróże prawa unikają ze względu na wysokie prawdopodobieństwo uszczerbku na zdrowiu.No i oprócz satysfakcji z masochizmu finansowego można zaliczyć ten fizyczny.
Co do obowiązku płacenia. Pewnie że trzeba płacić, Zacytuję mądrzejszych „Jestem dumny, że płacę podatki, ale byłbym dwa razy bardziej dumny, gdybym płacił dwa razy niższe”.
Jeśli kolega jest za wyższymi podatkami to może zaproponuję w ramach testu o jakie Panu chodzi? VAT 35%. Jest mechanizm poboru, duża skuteczność poboru. A może większa akcyza na paliwo x 1,2. Może katastralny? Za mało socjalistyczne? Nie? Bo nie ma złudnej progresji (albo się uniknie, albo przerzuci) ? Bo nie ma nośnej amunicji w postaci „dowalić lepiej zarabiającym” ?

MÓJ KOMENTARZ: Myślę, że niektóre osoby byłyby za tym, żeby „dowalić” większym podatkiem tym zamożniejszym, ale nie im. Osoby te nie byłby skłonne, żeby płacić większy VAT (np. kupując produkty w sklepie), czy mieć droższe paliwo (każdy staje się normalny, gdy chodzi o jego pieniądze), ale chętnie widziałyby większe opodatkowanie tych bogatszych. Socjalistyczne skrzywienie? Czysto ludzka zawiść? – nie wiem…

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij