Korona-wirus a BS-y – ankieta 9

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 0,5%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Trudno powiedzieć

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Blokada gospodarki spowodowała spadek nowych wniosków kredytowych i kumulację środków na rachunkach firmowych a co za tym idzie zmniejsza się dochodowość a zwiększają koszty.

Korona-wirus a BS-y – ankieta 8

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 2,5%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Utrzymała się na mniej więcej poziomie sprzed blokady

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Trudno powiedzieć

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Nie

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?:

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Podjęliśmy wzmożone działania promocyjne. Przyspieszono budowę automatów sprzedażowych. Podjęto działania związane z ocena pracowników i budowę profesjonalnego CRM.

Korona-wirus a BS-y – ankieta 7

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 5

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Tak

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku::

JA CHCĘ MOICH PIENIĘDZY! Nie chcę, by mi państwo dawało dzień wolności podatkowej dopiero 10 czerwca!

Wolność osobista a wolność finansowa.

Prawie każda wolność zaczyna się i kończy na wolności finansowej. Wyjątkiem jest wolność duchowa. Ale te pozostałe wymagają lekkości bytu. A nie nieznośnej ciężkości bytu 😉 – parafrazując Kunderę – jaką funduje nam system. Friedrich von Hayek napisał, że każdy, kto utracił wolność finansową, szybko utraci i pozostałe wolności. Dlatego bardzo ważne jest, by nie być zależnym finansowo od państwa, organizacji, donatorów, męża, żony, dzieci, rodziców itp..

Nieprzesadnie dbanie o własne pieniądze jest przejawem nie materializmu, a posiadania głębokiej świadomości duchowej.

Obniżenie podatków i radykalne ZMNIEJSZENIE wpływów do budżetu to teraz priorytet. To naprawdę kwestia fundamentalna; znacznie ważniejsza niż wszystkie te tematy obyczajowo – ideologiczne. Gender, LGBT, Żołnierze Wyklęci, świeckość, bądź religijność państwa, aborcja, Armia Krajowa to sprawy zapewne ważne, z pewnością drugorzędne – najważniejsze jest odzyskanie wolności ekonomicznej przez Polaków i wyrwanie się ze szponów podłego i chciwego Państwa. Na tym etapie jest mi w gruncie rzeczy obojętne, czy postulaty obyczajowe prawicy, czy lewicy wygrają – JA CHCĘ MOICH PIENIĘDZY! Nie chcę, by mi państwo dawało dzień wolności podatkowej dopiero 10 czerwca! Państwu też tego życzę – odzyskania Państwa własnych, ciężko zrobionych pieniędzy…

Badanie OBBS: pierwsze ankiety nie napawają optymizmem

Są pierwsze ankiety wypełnione przez BS-owców, dotyczące badania środowiskowej opinii społecznej nt. wpływu blokady gospodarki związanej z Korona-wirusem na sytuację ekonomiczną Banków Spółdzielczych.

Jak na razie odpowiedzi zawarte w ankietach nie napawają optymizmem.

  • Wpływ blokady gospodarki na sytuację Banków jednogłośnie oceniono jako negatywny.
  • Wszyscy respondenci odnotowali w swoich Bankach spadek (bądź nawet radykalny) spadek sprzedaży nowych kredytów.
  • W silnym stopniu zróżnicowany jest odsetek udzielonych kredytów, dla których kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat – od 1 do 50%.
  • Niemal wszyscy respondenci deklarują, że ich Banki planują (bądź rozważają) redukcję kosztów działalności – poprzez redukcje personelu, likwidację placówek.

Ponadto, oceniono postawy nadzorczo – kontrolne UKNF i SSO.

Te pierwsze kilka ankiet nie stanowi pewnie zestawu informacji opartego na reprezentatywnej grupie badanych – czekamy zatem na kolejne Państwa odpowiedzi.

A za przesłane ankiety serdecznie dziękujemy.

Albert Sadowski

Przewodniczący Rady Naukowej OBBS

Członkowie Rady Naukowej Fundacji OBBS

Aktualny skład Rady Naukowej Fundacji OBBS jest następujący:

Tytuł, nazwiskoAfiliacje
dr Ewa Jasiuk Uczelnia Łazarskiego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
dr mec. Magdalena Rycak Uczelnia Łazarskiego
doktorant mgr Elżbieta KornalskaUniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Sławomir Szostak Politechnika Warszawska, Zastępca Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki
dr mec. Artur Rycak Uczelnia Łazarskiego
dr inż. Tomasz Wasiak ex. Politechnika Łódzka
dr inż. Albert SadowskiUczelnia Łazarskiego, ex. Politechnika Warszawska, ex. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Więcej informacji: http://obbs.pl/category/rada-naukowa/

Badanie OBBS – wpływ Korona-wirusa na BS-y

Zachęcam Szanownych BS-owców do wypełnienia ankiety badawczej Fundacji Naukowej Ośrodek Badań nad Bankowością Spółdzielczą, dostępnej z menu głównego BS BLOG-a – opcja:

BADANIE OBBS – WPŁYW KORONA-WIRUSA NA BS-Y

oraz pod linkiem: https://bankowoscspoldzielcza.wordpress.com/badanie-wplyw-korona-wirusa-na-bs-y/

Ankieta dotyczy badania środowiskowej opinii społecznej nt. wpływu blokady gospodarki związanej z Korona-wirusem na sytuację ekonomiczną Banków Spółdzielczych. Opracowanie wyników badań będzie dostępne na stronach BS BLOG-a oraz na stronach Fundacji Naukowej OBBS (www.obbs.pl).

Oto jej treść:

I. Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?

1. Bardzo negatywny

2. Negatywny

3. Neutralny

4. Pozytywny

5. Bardzo pozytywny

II. W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych?

III. Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?

1. Tak

2. Nie

3. Trudno powiedzieć

IV. Sprzedaż nowych kredytów:

1. Radykalnie spadła

2. Spadła

3. Utrzymała się na mniej więcej poziomie sprzed blokady

4. Wzrosła

5. Radykalnie wzrosła

V. Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów?

VI. Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?

VII. Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?

VIII. Czy KNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?

1. Nie

2. Tak, złagodzono intensywność i wnikliwość kontroli

3. Tak, zwiększono intensywność i wnikliwość kontroli

IX. Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:

……………………………………………………………………

Korona-wirus a BS-y – ankieta 6

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 1

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Nie

Sprzedaż nowych kredytów: : Spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Nie

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Nie

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Bank udziela mniej kredytów, jednak już teraz obserwujemy trend powrotu do „normalności”. Gorszy wynik nie jest katastrofą dla portfela banku i nie zmusza do redukcji personelu.

Korona-wirus a BS-y – ankieta 5

Jaki wpływ na sytuację ekonomiczną Państwa Banku ma / będzie miało zatrzymanie gospodarki spowodowane korona-wirusem?: Negatywny

W jakim odsetku przypadków (w przybliżeniu) Państwa kredytobiorcy zawnioskowali o prolongatę spłat rat kredytowych? : 15%

Czy skala wniosków o prolongatę spłat rat kredytowych jest zdaniem Państwa niepokojąca?: Trudno powiedzieć

Sprzedaż nowych kredytów: : Radykalnie spadła

Czy Państwa Bank planuje redukcję kosztów? : Tak

Czy Państwa Bank planuje zwolnienia personelu?: Nie

Czy Państwa Bank likwidację wybranych placówek?: Trudno powiedzieć

Czy UKNF i SSO zmieniły swoje podejście do czynności nadzorczo – kontrolnych?: Nie

Proszę ogólnie, opisowo, ocenić wpływ blokady gospodarki na perspektywy działania Państwa Banku:: Perspektywy można określić jak sytuacja gospodarcza będzie w miarę możliwości stabilna.
Ponadto stopy procentowe będą powiązane ze stopą inflacji

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij